Inschrijven voor de zomerschool

Wat

In de zomerschool volgen lagere schoolleerlingen die in Wommelgem wonen een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel. Zo zijn ze helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar.

De zomerschool duurt twee weken en bestaat uit tien volle lesdagen (inclusief woensdagnamiddag). Indien je kind wil deelnemen aan de zomerschool, dient het alle dagen aanwezig te zijn.

Alle lessen worden onder begeleiding van een ervaren leerkracht gegeven. Er zal ook plaats zijn voor sport en spel zodat er ook spelenderwijze kan bijgeleerd worden.

Wie?

Je kind kan deelnemen aan de zomerschool wanneer het wordt doorverwezen door de school waar het les volgt. Het is de zorgleerkracht die dit samen met de klasleerkracht bepaalt.

Indien je kind niet naar school gaat in Wommelgem zelf, vragen wij om de deelname aan de zomerschool met de leerkracht van de school waar je kind les volgt te bespreken. Zij dienen ons een gemotiveerd advies te bezorgen waarom deelname aan de zomerschool aangewezen is.

De zorgleerkracht kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke van de zomerschool via het mailadres zomerschool@wospo.be en dit uiterlijk voor 21 april 2023.

In samenwerking met de zorgleerkracht wordt de beginsituatie waarin we een aantal leerdoelen vooropstellen, vastgelegd voor jouw kind. Met deze leerdoelen gaan we aan de slag tijdens de zomerschool. Op het einde van het traject bezorgen we de zorgleerkracht de nodige feedback.

Wanneer?

De zomerschool vindt in 2023 plaats van 7 tot en met 18 augustus 2023.

De schooltijden zijn van 8.30 tot 15.15 u. Er wordt vooropvang voorzien vanaf 8 en na-opvang tot 15.45 u.

De tussendoortjes, drinken en lunch dien je zelf mee te geven.

Waar?

De zomerschool gaat door op één schoollocatie: basisschool Sint-Johanna, Torenstraat 30 te Wommelgem.

We verwachten dat de ouders zelf zorgen voor het vervoer van en naar de school.

Kostprijs

Deelname aan de zomerschool is gratis. De kosten voor de zomerschool worden gefinancierd met Vlaamse subsidiemiddelen.

Voorwaarden

Omdat het aantal plaatsen in de Zomerschool beperkt is, en wij iedereen maximaal de kans willen geven om aan de zomerschool deel te nemen, zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan deelname aan de Zomerschool:

  • Je dient als ouder deel te nemen aan de infoavond die wij voor de start van de zomervakantie organiseren. Deze vindt plaats op 3 juli 2023. Zo ben je goed op de hoogte van het opzet van de zomerschool en van de praktische afspraken en verwachtingen.
  • Je kind dient aanwezig te zijn gedurende de ganse periode dat de Zomerschool loopt d.w.z. 2 weken (10 volle lesdagen).

Meer informatie?

Wospo vzw is, in overleg met het lokaal bestuur en de vier basisscholen, verantwoordelijk voor de pedagogische en praktische organisatie van de zomerschool.

Je kan met hen contact opnemen via volgend mailadres: zomerschool@wospo.be