Hofke Moons

Wat

Niet ver uit het dorpscentrum, in de Jan Moonsstraat, staat het stijlvolle en goed onderhouden Hofke Moons, naar de latere bewoners soms ook wel Hofke Yzermans genoemd. Het goed, toen nog Haenkensgoet genoemd, bestond reeds in 1421 en was eigendom van Jan van Withem.

Een bewogen geschiedenis

Het huidige hoofdgebouw, als het ware een eilandje binnen de veilige bescherming van een brede en diepe hofgracht, dateert uit 1625. De (vermoedelijke) eigenaar was Adriaan van Heetvelde, eveneens eigenaar van het domein Hulgenrode. In 1626 komt het goed in het bezit van pastoor Reynier Michiels. Vervolgens deed het meer dan 100 jaar dienst als pastorij van Wommelgem. Tijdens de bewogen periode van de Franse Revolutie werd het hof verbeurd verklaard en in 1799 als zwartgoed verkocht, omdat de toenmalige eigenaar, E.H. Bax, de pastoor in Wommelgem van 1795 tot 1833, weigerde te collaboreren met de Franse bezetter.

Later kwam het goed nog in bezit van een veearts uit Borsbeek, een zekere Jan Moons, die van 1851 tot 1866 burgemeester was van Wommelgem. Naar hem wordt ook vandaag nog het Hofke genoemd, de aanpalende straat (Jan Moonsstraat 25). In 1868 kwam het goed in het bezit van de familie Yzermans. De vroegere bewoner, de heer Leo Michielsen, was langs moederszijde een afstammeling.

Beschermd dorpszicht

Om dit historisch belangrijke erfgoed ongeschonden voor het nageslacht te bewaren, werd op 27 oktober 1982 door de Vlaamse Executieve, na gunstig advies van het gemeentebestuur, een besluit uitgevaardigd waarbij het Hofke Moons als monument en de onmiddellijke omgeving ervan als merkwaardig dorpsgezicht beschermd worden.