Geslachtswijziging

Wat

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om je geslachtsregistratie, de 'M' of de 'V' in je geboorteakte, aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als je deze stappen hebt gevolgd, wordt ook de M/V op je identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast.

Voor wie?

Deze mogelijkheid is bestemd voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijke beleefde genderidentiteit.

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden, tenzij je minderjarig bent.

Vanaf 16 jaar kan een minderjarige ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als ze daarbij worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen, namelijk de aangifte en de opmaak van de akte.

Stap 1: aangifte

Je overhandigt een geschreven verklaring aan de dienst burgerlijke stand dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijke beleefde genderidentiteit.

Als je de verklaring niet zelf hebt opgesteld, stellen we deze samen op aan het loket.

In die verklaring bevestig je je wens dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

Je wordt uitgebreid geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Stap 2: opmaak van de akte

Minimum drie tot maximum zes maanden na de aangifte kom je een tweede keer bij ons aan het loket en je bevestigt je eerste verklaring.

Je overhandigt een verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt.

Je bevestigt dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

We stellen onmiddellijk de akte op tot aanpassing van de geslachtregistratie. Je kan onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

Voor of na de aanpassing van de geslachtsregistratie kan je je voornaam laten veranderen.

Bij minderjarigen kan een voornaamswijziging vanaf twaalf jaar als zij daarbij worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Om je voornaam te wijzigen moet je een verzoek bij de gemeente.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • De vereiste verklaring