Gemeentelijke toelage bij individuele waterzuivering

Wat

In sommige straten in het buitengebied van Wommelgem is geen riolering aanwezig en wordt dat naar de toekomst toe ook niet voorzien. De gezinnen die daar wonen, dienen hun afvalwater zelf te zuiveren. Om deze gezinnen te ondersteunen bij die investering, keert de gemeente een premie uit voor de aanleg van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Via het geoloket van VMM kan je nakijken of je in een zone woont waar geen riolering gepland wordt. Blijkt het dat je in zo'n zone woont en moet je bijkomende aanpassingswerken uitvoeren? Dan kan je een toelage aanvragen.

Aandachtspunten

In tegenstelling tot vroeger worden er enkel nog premies uitbetaald voor aanpassingswerken aan of het plaatsen van installaties bij bestaande woningen. Een bestaande woning is een woning waarin mensen een vaste verblijfplaats kunnen hebben én die volgens de kadastrale gegevens al minimaal vijf jaar in gebruik is. Je kan bovendien enkel een premie krijgen indien je installatie niet opgelegd werd via een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning.

Procedure

Onderaan kan je het gemeentelijk premiereglement en aanvraagformulier downloaden en ingescand doorsturen naar de dienst omgeving. Je kan het formulier ook online invullen in het digitaal loket. Ook die link vind je onderaan. Alle aanvragen kunnen uiterlijk tot zes maanden na de factuurdatum ingediend worden.

Meer info

Een vergelijking van de verschillende waterzuiveringssystemen vind je in de waterwegwijzer bouwen en verbouwen.