Geboortepremie (reglement)

Wat

Artikel 1

Aan de moeders van kinderen die op de dag van de geboorte van hun kind hun wettelijke verblijfplaats minimum twee jaren in de gemeente hebben, wordt een gemeentelijke premie van 100 EUR per kind verleend.

Artikel 2

Komen eveneens in aanmerking voor het bekomen van de gemeentelijke geboortepremie: de kinderen waarvoor een akte van aangifte van een levenloos kind werd opgemaakt (wet van 27 april 1999).

Artikel 3

De gemeentelijke geboortepremie wordt uitgekeerd aan de moeder van het kind. Dat gebeurt met een formulier van de gemeente. De aanvraag moet binnen de twee maanden na de geboorte zijn ingediend.

Artikel 4

Deze beslissing gaat in voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2014 en is beperkt tot het goedgekeurde krediet voorzien op de gemeentebegroting.