Fiscale aftrekbaarheid van sport- en jeugdwerkactiviteiten

Wat

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen die uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Sinds 2005 is ook de kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector… aftrekbaar.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

De kosten, die in aanmerking komen, zijn de kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren. Met andere woorden: de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het gaat zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een tweedaagse, de speelpleinwerking, een atelier ... In principe komen alle activiteiten waarvoor ‘apart’ wordt betaald, in aanmerking. Lidgelden komen echter niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Ouders kunnen dus per kind een attest vragen aan een jeugdwerkinitiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert of aan de inrichter van een andere vrijetijdsactiviteit. Dat attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij betaalden voor de deelname van hun kind en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn geformuleerd in artikel 113, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Dat artikel werd eind december 2005 gewijzigd (via de Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen - B.S. 30/12/2005). Een belangrijke wijziging is dat ook ‘onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur’ in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Wat meebrengen

Bewijzen zijn nodig: attesten a.u.b. 
Om die kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Daarom kunnen ze een ‘attest’ vragen aan de initiatiefnemers.