Echtscheiding

Wat

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De dienst burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de griffie van dezelfde rechtbank. 

Nadat de echtscheiding door de rechtbank werd uitgesproken, wordt dat opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Wat meebrengen

Identiteitskaart