Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het Lokaal Bestuur. Jongeren kunnen op die manier hun mening kwijt over wat het Lokaal Bestuur wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Advies geven kan in twee richtingen: zowel op verzoek van het Lokaal Bestuur als uit eigen beweging. Het kan gaan om het jeugdontmoetingscentrum, speelruimte, fuifzalen, jongereninformatie, skeeler- en skateaccommodatie, jeugdwerkinfrastructuur, fietspaden, aanplakborden… Tal van items passeerden al de revue. Bovendien mag de raad ook zelf activiteiten organiseren, maar is daar niet toe verplicht.

De jeugdraad is overwegend samengesteld uit vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen. Maar ook geïnteresseerde jongeren zijn welkom. Het aantal ‘individuele’ medewerkers dat stemrecht geniet, wordt wel beperkt. Maar iedereen die het wenst is uitgenodigd en kan op de hoogte worden gehouden van de jeugdraadwerking.

Het algemeen reglement adviesraden vind je op deze overzichtspagina.

Verslagen

De verslagen van de jeugdraad vind je op deze overzichtspagina.

Samenstelling