Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur. Jongeren kunnen op die manier hun mening kwijt over wat het gemeentebestuur wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Advies geven kan in twee richtingen: zowel op verzoek van het gemeentebestuur als uit eigen beweging. Het kan gaan om speelruimte, fuifzalen, jongereninformatie, skeeler- en skateaccommodatie, jeugdwerkinfrastructuur, fietspaden, aanplakborden,… Tal van items passeerden al de revue. De raad waakt ook over de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleidsplan dat om de drie jaar wordt opgesteld. Bovendien mag de raad ook zelf activiteiten organiseren, maar is daar niet toe verplicht.

De jeugdraad is overwegend samengesteld uit vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen. Maar ook geïnteresseerde jongeren zijn welkom. Het aantal ‘individuele’ medewerkers dat stemrecht geniet, wordt wel beperkt. Maar iedereen die het wenst is uitgenodigd en kan op de hoogte worden gehouden van de jeugdraadwerking.

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Verslagen

De verslagen van de jeugdraad vind je hier.

Samenstelling