Crisisopvang

Wat

Het OCMW van Wommelgem is lid van KINA p.v. en kan op deze organisatie beroep doen voor opvang bij dakloosheid en in noodsituaties. Zo'n noodsituatie kan plaatsvinden wanneer je uit je huis gezet wordt of slachtoffer bent van intrafamiliaal geweld. 

OCMW Wommelgem beschikt ook over een beperkt aantal woningen die ter beschikking gesteld kunnen worden van gezinnen die een tijdelijk huisvestingsprobleem hebben.

Voor wie?

Personen die over geen enkele andere mogelijkheid beschikken om onderdak te vinden.

Voorwaarden

Tijdens de periode van noodopvang zoekt de bewoner een geschikte vaste woonplaats. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met de bewoner. De sociale dienst van het OCMW zet zich in om personen met een woonprobleem intensief te begeleiden.

Procedure

Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist over de toekenning van de crisisopvang.

Renovatie doorgangswoning dankzij subsidie Nationale Loterij

Lokaal bestuur Wommelgem heeft momenteel 6 doorgangswoningen in gebruik. Dit zijn woningen die tijdelijk verhuurd worden aan inwoners die zich in een noodsituatie bevinden, bijv. omwille van een ramp zoals een brand of ontploffing, omwille van een gezinsconflict (zoals intrafamiliaal geweld) of omdat ze dakloos zijn.

Dankzij een subsidie van de Nationale Loterij van 30.000 euro kon het lokaal bestuur de nodige renovatiewerken uitvoeren aan de woning in de Maria Clarastraat 50 die het lokaal bestuur in erfpacht heeft van de provincie Antwerpen. Zo werd het dak en de gevel geïsoleerd en vernieuwd en werden er zonnepanelen gelegd.

Meer informatie over de doorgangswoningen: bel het algemeen onthaal op 03 350 50 50 of mail sociale.dienst@wommelgem.be