Crisisopvang

Het OCMW van Wommelgem is lid van KINA p.v. en kan op deze organisatie beroep doen voor opvang bij dakloosheid en in noodsituaties. Zo'n noodsituatie kan plaatsvinden wanneer je uit je huis gezet wordt of slachtoffer bent van intrafamiliaal geweld. 

OCMW Wommelgem beschikt ook over een beperkt aantal woningen die ter beschikking gesteld kunnen worden van gezinnen die een tijdelijk huisvestingsprobleem hebben.

Voor wie?

Personen die over geen enkele andere mogelijkheid beschikken om onderdak te vinden.

Voorwaarden

Tijdens de periode van noodopvang zoekt de bewoner een geschikte vaste woonplaats. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met de bewoner. De sociale dienst van het OCMW zet zich in om personen met een woonprobleem intensief te begeleiden.

Procedure

Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist over de toekenning van de crisisopvang.