Contactgegevens belastingdiensten

Wat

Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Centrum Particulieren Antwerpen - Beheer team 2
Italiëlei 4 bus 1
2000 Antwerpen
tel. 0257-54 450
p.antwerp.afd.beheer@minfin.fed.be
www.financien.belgium.be/nl/particulieren


Onroerende voorheffing en verkeersbelastingen

Jaarlijkse verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, eurovignet, onroerende voorheffing (kadaster) ...

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
tel. 1700 (gratis nummer)
www.belastingen.vlaanderen.be/contact

Gemeentelijke belastingen en retributies

Financiële dienst Wommelgem
Kaakstraat 2
2160 Wommelgem
tel. 03-355 50 50 
(Op dit nummer kan je niet terecht voor vragen over personenbelasting, onroerende voorheffing of verkeersbelasting)
mail: belastingen@wommelgem.be