Stabiliteit onvoldoende: bomen Oelegemsteenweg worden noodgedwongen gerooid

Gepubliceerd op dinsdag 8 februari 2022 21.30 u.
Na de storm van afgelopen oktober stelde het bestuur een boomexpert aan om de stabiliteit van de bomen aan de Oelegemsteenweg te controleren. De resultaten zijn spijtig genoeg zeer slecht.

Om de veiligheid van de weggebruikers en de omwonenden te garanderen zullen alle bomen in het voorjaar gerooid worden.

Tijdens de storm in de nacht van 20 op 21 oktober werden zeven witte abelen aan de Oelegemsteenweg ontworteld. Ook water-en elektriciteitsleidingen raakten daardoor beschadigd. Vanwege de schade aan het wegdek van de Oelegemsteenweg en de opruim-en herstellingswerken was een omleiding van alle verkeer noodzakelijk. Bij de grote stormen van de afgelopen jaren ging telkens een groter aantal bomen tegen de vlakte. Om de veiligheid van de bomenrij te controleren werd een boomexpert aangesteld.

De boomexpert voerde eind december een uitgebreid onderzoek uit. Een selectie van zestien bomen over de volledige lengte van de Oelegemsteenweg werd aan een trekproef onderworpen. Slechts twee van de zestien bomen slaagden voor de test. Bij de overige bomen kan de stabiliteit niet gegarandeerd worden. De resultaten uit deze steekproef zijn volgens de boomexpert representatief voor de volledige dreef.

Kiezen voor veiligheid

De wortels van de bomen zijn onvoldoende verankerd in de ondergrond. Daardoor is hun stabiliteit bij een storm onvoldoende. Bij rukwinden is de kans zeer groot dat bijkomende bomen ontworteld zullen worden. Daarom hebben we besloten om het voorstel van de boomexpert te volgen en zullen we de nodige stappen ondernemen om alle bomen te rooien.

Het lokaal bestuur is bij deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Samen met de expert en de betrokken diensten hebben we de voor-en nadelen van verschillende opties op korte én lange termijn afgewogen. De veiligheid van de omwonenden en de weggebruikers woog zeer zwaar door bij deze beslissing. Ook de hoge kosten van eventuele nieuwe schade en de bijkomende hinder telden mee.

Langetermijnplannen

Ook hielden we rekening met onze plannen voor de Oelegemsteenweg op iets langere termijn. De straat staat op de planning om in de toekomst heraangelegd te worden: we willen de veiligheid voor fietsers in de straat verhogen door een afgescheiden fietspad en denken ook na over een wandelverbinding naar Wijnegem. Grondwerken in de buurt van de wortels zouden voor nóg bijkomende instabiliteit zorgen, zo gaf ook de boomexpert aan. Opgeteld bovenop het huidige risico zou dat tot onverantwoorde situaties leiden.

We nemen deze beslissing niet graag. We beseffen dat het om een bekend en waardevol dorpszicht gaat, maar kiezen hier voor de veiligheid. Er zullen zeker nieuwe bomen worden aangeplant – eventueel op een andere locatie om tot volle compensatie te komen. Bij de herinrichting van de Oelegemsteenweg zullen we onderzoeken welke beplanting de meest duurzame optie is. We willen het herkenbare landelijke karakter (met de grachten) zeker behouden. We zullen bekijken welke bomen en andere aanplanting een mooie én veilige invulling van de bermen kan zijn.

Kap in het voorjaar

Het college gaf groen licht om het kappen van de bomen voor te bereiden. De betrokken diensten gaan nu aan de slag om de vergunning en de nodige adviezen in orde te brengen. Ook maken ze een bestek op om spoedig een aannemer te zoeken die het aanzienlijke werk veilig tot een goed einde kan brengen.

We verwachten dat de kapwerken ongeveer twee à drie weken in beslag zullen nemen. Tijdens deze periode zal de Oelegemsteenweg worden afgesloten. De gangbare omleidingen (voor -3,5 t en +3,5 t) zullen dan opnieuw gelden.

Hou onze gemeentelijke kanalen in het oog voor een update over de exacte periode.