BIN (Buurtinformatienetwerk)

Wat

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk, of kort gezegd BIN, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners, gemeente en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

De BIN-coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie organiseren de BIN-werking en evalueren jaarlijks de samenwerking met de gemeente. Wil je meer weten over de bestaande BIN’s en eventueel lid worden? De contactpersoon voor jouw BIN vind je bij de respectievelijke aanmeldingsformulieren in het digitaal loket.

Hoe werkt het?

  • Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie.
  • De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden. Een BIN-bericht wordt verspreid via telefoon.
  • De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken. Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.

Hoe deelnemen?

Via het digitaal loket kan je je aanmelden voor deelname aan een BIN-netwerk. Merk daarbij wel op dat er nog niet overal in onze gemeente BIN-netwerken actief zijn.

Hieronder kan je het huishoudelijk reglement van de BIN-netwerken terugvinden. Je kan ook een kaart openen waarop de actieve BIN-netwerken weergegeven worden.