Beleidsvisie Detailhandel

Wat

Doelstelling van deze beleidsvisie

Lokaal bestuur Wommelgem werkte samen met Borsbeek en Wijnegem aan een beleidsvisie voor detailhandel, ondersteund door de Dienst Detailhandel van de Provincie Antwerpen. Het strategisch commercieel plan, gebaseerd op kernversterking, vertaalt zich naar concrete doelstellingen en acties.
De visie, een afgeleide van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, werkt over de gemeentegrenzen heen en richt zich op synergie, complementariteit en transparantie voor bestuur en handelaar.

Waar willen we handelszaken?

De gemeenten ervaren de noodzaak van een proactief detailhandelsbeleid om de centrale handelskernen te ondersteunen en leefbaarheid te waarborgen. Een evaluatie van ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven en aanpak van leegstand staat centraal. Prioriteit wordt gegeven aan afbakening en versterking van kernwinkelgebieden. In het licht van mobiliteit wordt gekozen voor duurzame bereikbaarheid te voet of met de fiets, terwijl het decreet integraal handelsvestigingsbeleid selectieve locatiekeuzes en kernversterking vooropstelt.
Een beleid over meerdere legislatuurtermijnen is cruciaal. De visie analyseert de socio-economische context en recente beleidskeuzes voor een weloverwogen langetermijnstrategie.

Meer info?

Bekijk hier de volledige Beleidsvisie Detailhandel.