Aanvullende belasting op de personenbelasting

Wat

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019.
Gepubliceerd op website op 23 december 2019.