Reglement hoge bescherming

Wat

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2019
Op de website geplaatst op 17 december 2019

Artikel 1
Activiteiten kunnen ingericht worden onder de hoge bescherming van het lokaal bestuur
indien:

· Zij een grote culturele of toeristische uitstraling hebben voor de gemeente
· Zij ingericht worden voor een louter liefdadig doel waarbij de volledige opbrengst wordt
· afgestaan ten voordele van het goede doel 

Artikel 2
Volgende activiteiten mogen ingericht worden onder hoge bescherming:

· De kleine bloemenstoet
· De Sint Jansfeesten
· Kunsttentoonstelling De Eendracht

Artikel 3
Elk ander evenement of activiteit die onder hoge bescherming wenst plaats te vinden, dient
voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4
Een activiteit / evenement onder hoge bescherming van het lokaal bestuur is vrijgesteld van
retributie voor feestmateriaal alsook voor het gebruik van een locatie van de gemeente.
Bijkomend is er voor die activiteit de mogelijkheid om gratis de gemeentelijke feesttent te
gebruiken. Zij dienen ook geen verzekering te onderschrijven voor de feesttent noch voor de
tenten van 5 m op 5 m.