Belasting op de bank- en financieringsinstellingen

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 19 december 2019.
Gepubliceerd op website op 23 december 2019.