Zwerfvuil en sluikstort

Niemand wil in een vuile straat wonen en niemand picknickt graag in een park vol zwerfvuil. Maar afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook erg duur. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen per jaar en dat al dat zwerfvuil opruimen kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner.

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare netheid op haar grondgebied. Merk je zwerfvuil op? Laat het ons weten via de digitale meldingskaart. De wegbermen langs de gewestwegen en autosnelwegen, alsook de carpoolparking aan het rondpunt worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

De gemeente probeert op verschillende manieren het zwerfvuil te verminderen. Bijvoorbeeld door de omgeving goed in te richten. Een aantrekkelijke buurt dwingt respect af. En het helpt natuurlijk als er voldoende vuilnisbakjes staan op de juiste plaatsen en als er regelmatig veegrondes zijn. Maar vaak is dat niet genoeg om zwerfvuil tegen te gaan.

Actie tegen zwerfvuil

  • Op de website Mooimakers.be vind je onder meer campagne-informatie, promotiemateriaal en lespakketten voor schoolkinderen.

  • GAS-boetes zijn mogelijk voor overtreders.

  • Buurtbewoners die mee zorg dragen voor hun buurt, kunnen ondersteuning krijgen. Organiseert je een opruimactie? Hou je een plek of een traject proper, alleen of met een groep? Voeg je actie toe op de online actiekaart. Je naam verschijnt dan bij de zone die je opruimt. Wie online zo een plek ‘claimt’, krijgt automatisch informatie over de ondersteuning van de gemeente. De gemeente Wommelgem zorgt voor zakken, handschoenen of grijpstokken en fluohesjes. Verder kan je met de milieudienst afspraken maken over de verwijdering van het verzamelde zwerfvuil. 

Sluikstorten

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

  • op plaatsen waar het niet mag
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten
  • en/of in de verkeerde bakken of containers.

Sluikstort kan je melden via dit digitale meldingsformulier of telefonisch via de gemeentelijke milieudienst.

Sluikstorters riskeren eveneens een GAS-boete of een gemeentelijke belasting (min. 350 euro) .