Zwerfvuil en sluikstort

Wat

Niemand wil in een vuile straat wonen en niemand picknickt graag in een park vol zwerfvuil. Maar afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook erg duur. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen per jaar en dat al dat zwerfvuil opruimen kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner.

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare netheid op haar grondgebied. Merk je zwerfvuil op? Laat het ons weten via de digitale meldingskaart. De wegbermen langs de gewestwegen en autosnelwegen, alsook de carpoolparking aan het rondpunt worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

De gemeente probeert op verschillende manieren het zwerfvuil te verminderen. Bijvoorbeeld door de omgeving goed in te richten. Een aantrekkelijke buurt dwingt respect af. En het helpt natuurlijk als er voldoende vuilnisbakjes staan op de juiste plaatsen en als er regelmatig veegrondes zijn. Maar vaak is dat niet genoeg om zwerfvuil tegen te gaan.

Actie tegen zwerfvuil

Op de website Mooimakers.be vind je onder meer campagne-informatie, promotiemateriaal en lespakketten voor schoolkinderen. Regelmatig delen ze posters die je bijvoorbeeld aan je raam kan hangen of plakkaten die je in een net opgeruimde berm plant. Uiteraard blijft het niet bij ontraden: GAS-boetes zijn mogelijk voor overtreders. Wil je in jouw buurt de handen uit de mouwen steken en een stukje berm opruimen? Dat kan!

Opgelet: nu de maatregelen tegen het coronavirus gelden, ziet ook een zwerfvuilactie er ietsje anders uit.

Buurtbewoners die mee zorg dragen voor hun buurt, kunnen ondersteuning krijgen van het lokaal bestuur. 

  • Je kan nog steeds opruimmateriaal en vuilniszakken lenen bij het lokaal bestuur, maar je maakt daarvoor nu eerst een afspraak bij het onthaal (tel. 03-355 50 50).
  • Het is toegestaan om alleen, met je gezinsleden of één vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats en dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil. Je mag enkel zwerfvuil rapen in een hoeveelheid die je zelf kan dragen en mits het navolgen van de preventiemaatregelen, zoals het dragen van handschoenen.
  • Ben je klaar? Zet het ingezamelde zwerfvuil dan in een vuilniszak aan je stoep en meld het via de meldingskaart (type melding: zwerfvuil, vermeld bij opmerkingen dat het om een zwerfvuilactie gaat).


Sluikstorten

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

  • op plaatsen waar het niet mag
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten
  • en/of in de verkeerde bakken of containers.

Sluikstort kan je melden via dit digitale meldingsformulier of telefonisch via de gemeentelijke milieudienst.

Sluikstorters riskeren eveneens een GAS-boete of een gemeentelijke belasting (minimum 350 euro) .