zorgzame buurten

Wat

Wat is een zorgzame buurt?

In een zorgzame buurt kennen en helpen buren elkaar. Mensen voelen zich er goed en geborgen en personen en gezinnen krijgen er ondersteuning bij hun noden. Diensten en voorzieningen zijn er toegankelijk en beschikbaar. 

Een zorgzame buurt zet in op drie punten: 

1) Participatie en inclusie

Iedereen werkt mee aan een zorgzame buurt voor iedereen. 

2) Het verbinden van informele en formele zorg

Betaalde hulpinstanties en onbetaalde hulp werken samen voor de beste zorg voor iedereen. 

3) Intersectorale samenwerking 

Alle levensdomeinen en sectoren werken samen aan één geheel. 

Wil je meer weten over zorgzame buurten? Neem dan eens een kijkje op https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/wat

Zorgzame buurten in Wommelgem

Ook in Wommelgem werken we aan zorgzame buurten. Om te weten wat er precies nodig was om Wommelgem nog zorgzamer te maken zijn we het project gestart met een bevraging. Je bent ons misschien tegengekomen tijdens een evenement, vulde de enquête in of kwam luisteren naar een buurtverhaal. Meer dan 200 mensen die wonen en/of werken in Wommelgem hebben hun inbreng gegeven. De resultaten delen we hier graag met jullie.

  • Een buurt is voor de meeste mensen geen groot gebied. Het heeft zo ongeveer grootte je eigen straat.
  • Mensen wonen graag in Wommelgem. 90% van de bevraagde Wommelgemnaren geeft aan graag of heel graag in Wommelgem te wonen.
  • Wommelgem heeft een rijk en gewaardeerd verenigingsleven.
  • Veel inwoners hebben al een zorgzame houding tegenover hun buren als ze hen kennen.
  • Mensen die geboren en getogen zijn in Wommelgem voelen zich anders dan de mensen die later in hun leven in Wommelgem kwamen wonen.
  • De bevraagden vragen om te blijven inzetten op sociale samenhang, het verenigingsleven en een zorgzame houding.

We willen jullie graag hartelijk bedanken voor jullie input. Het heeft ons geholpen om een duidelijk plan van aanpak uit te werken. We zullen werken aan drie grote doelstellingen: buren kennen elkaar, buren helpen elkaar en de zorg werk beter samen. Daarbij zullen we heel sterk vertrekken vanuit wat er aanwezig is in Wommelgem en dat verder ondersteunen.

Hoe gaan we in Wommelgem aan de slag?

1) Buren leren elkaar kennen

Heel wat inwoners organiseren bijeenkomsten voor hun buren. Een burendrink, een barbecue, een speelstraat,… Die initiatieven zorgen voor goede contacten tussen de buren. Vanuit Zorgzame Buurten kunnen we alleen maar blij zijn met zulke initiatieven en we willen ze graag ondersteunen zodat nog meer buren initiatieven nemen en de bestaande initiatieven zeker blijven bestaan. Wil je iets organiseren in je buurt? Dan kan je misschien wel rekenen op ondersteuning van de gemeente. In sommige gevallen moet je ook vooraf een aanvraag indienen. Meer info vind je op Een evenement voor je buurt organiseren - Gemeente Wommelgem

Op 23 april organiseren we om 20u een ontmoetingsmoment voor buurtverenigingen in 't Candonckske (Volkaertslei 29). Je komt er te weten wanneer je een aanvraag moet indienen, hoe dat precies moet gebeuren, welke subsidies er bestaan en ontdekt hoe andere buurtcomités het aanpakken. Wees welkom!

Wommelgem heeft ook een bruisend verenigingsleven waar heel wat mensen elkaar wekelijks ontmoeten. Toch geven de verenigingen aan dat ze hun ledenaantallen de laatste tijd zien afnemen en dat ze moeilijk mensen vinden voor hun bestuursorganen. Hoe kunnen onze verenigingen ook in de toekomst nog die belangrijke ontmoetingsplek zijn? Daar denken we samen met de verenigingen over na in een coachingstraject. Als het traject is afgelopen zullen we hier onze voornaamste bevindingen delen.

Tot slot experimenteren we in een Wommelgemse buurt met activiteiten om de bewoners dichter bij elkaar te brengen. We vertrekken daarvoor van wie er woont en wat hun interesses en talenten zijn. Activiteiten zullen voor en met de buurt worden bepaald.

2) Buren helpen elkaar

We hopen dat mensen, wanneer ze elkaar beter kennen, elkaar ook gemakkelijker zullen helpen als dat nodig zou zijn. Dat kunnen kleine dingen zijn zoals een pakje ontvangen voor elkaar, het gras afrijden voor een minder mobiele buurman of de kinderen van de buren mee afhalen na school.

3) Formele en informele zorgverleners werken samen

Er zijn veel verschillende mensen die zorgen. Iemand die zorgt voor zijn of haar demente partner of verslavingsgevoelige zoon, een buurman die een oogje in het zeil houdt voor zijn hoogbejaarde buurvrouw, de huisartsen, kinesisten, de thuisverpleegkundigen,… allemaal zijn ze een belangrijke schakel in het netwerk rond mensen die zorg nodig hebben. We willen al die zorgende mensen beter laten samenwerken en hen de info geven die ze nodig hebben om hun zorgtaak zo goed mogelijk op te nemen. Binnen gezondheidshuis Dahlia denken we na hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen.