Zorgwonen: ontdek de nieuwe mogelijkheden

Wat

Zorgwonen kan sinds kort ook in een tijdelijke, verplaatsbare woonunit of in een bestaand, vergund bijgebouw. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden om een hulpbehoevend persoon bij je te laten intrekken of net iemand ter ondersteuning bij jou te laten inwonen.

Overweeg je om je hulpbehoevende ouders bij jou te laten intrekken? Heb je zorg nodig en wil je graag iemand bij je laten inwonen die je kan verzorgen? Heb je een zorgbehoevend kind dat zoveel mogelijk zelfstandig wil leven, maar dat je toch de nodige dagelijkse ondersteuning wil bieden? Of denk je eraan om een goede vriend die nood heeft aan fysieke hulp bij jou te laten inwonen? In al die situaties kan zorgwonen een goede oplossing zijn.

Dankzij een recente aanpassing van de Vlaamse regelgeving zijn er ook een aantal nieuwe mogelijkheden rond zorgwonen gecreëerd. Zo is het nu ook mogelijk om een zorgwoning te creëren in een bestaand, vergund bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare woonunit.

Kom je in aanmerking?

Een zorgwoning wordt bewoond door een zorgverlener en de zorgbehoevende(n). Er zijn verschillende mogelijkheden om als ‘zorgbehoevend’ erkend te worden:

  • 65-plusser(s)
  • Personen met een handicap
  • Personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming
  • Personen die behoefte hebben aan ondersteuning om zich in hun thuismilieu te kunnen handhaven.

Zorgwoning via de eenvoudige meldingsprocedure

Er zijn drie situaties waarin je een zorgwoning kan creëren via een eenvoudige meldingsprocedure.

Situatie 1: Zorgwonen binnen het bestaande bouwvolume van je woning

De kleinere wooneenheid voor de zorgunit is maximaal één derde van de brutovloeroppervlakte van de volledige woning. De ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden, moeten daarbij niet meegerekend worden. De kleinere wooneenheid kan niet helemaal op zichzelf staan als een volledig aparte woning. Er moeten voldoende gemeenschappelijke leefruimtes aanwezig zijn, zoals een keuken of badkamer.

Situatie 2: Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw

De kleinere wooneenheid voor de zorgunit heeft een brutovloeroppervlakte van maximaal 50 m². Het inrichten van een zorgwoning in een bijgebouw dat groter is dan 50 m² kan ook, zolang de oppervlakte van de zorgwoning zelf beperkt is tot 50 m².

Situatie 3: Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid (30 m) van de hoofdwoning

De constructie wordt geplaatst in de zijtuin tot op 3 m van de perceelgrenzen of in de achtertuin tot op 1 m van de perceelgrenzen. Als je de zorgunit tegen een bestaande scheidingsmuur plaatst, en die daarbij niet wijzigt, mag je de zorgunit ook op of tegen de perceelgrens plaatsen in de achtertuin. De constructie is daarnaast maximaal 3,50┬ám hoog en heeft een maximale brutovloeroppervlakte van 50 m².

Let wel dat je de constructie slechts voor een periode van maximaal 3 jaar kan plaatsen. Mits een nieuwe melding kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 3 jaar.

Afhankelijk van de locatie waar je de zorgwoning wenst te plaatsen of in te richten, kunnen er nog bijkomende voorwaarden van toepassing zijn. Om dat na te gaan neem je best vooraf contact op met de dienst omgeving. Ook voor meer info rond de dossiersamenstelling kan je bij deze dienst terecht.

Hoe vraag je de zorgwoning aan?

Het volstaat om de zorgwoning te melden op het Omgevingsloket. Je melding komt op dat moment binnen bij de Dienst Omgeving van het lokaal bestuur. Zij kijken na of je effectief aan alle voorwaarden voldoet. Is aan alle voorwaarden voldaan, ontvang je binnen de 30 dagen de beslissing en kan je aan de slag.

Om de zorgwoning te melden, dien je de volgende documenten toe te voegen op het Omgevingsloket:

  • Inplantingsplan
  • Drie kleurenfoto’s
  • Grondplannen waarop duidelijk de zorgunit weergegeven wordt
  • Snede
  • Begeleidende nota

Indien je meer vragen hebt over de dossiersamenstelling, kan je steeds bij onze dienst Omgeving terecht.