Zoneraad

De brandweer Zone Rand werkt net zoals een lokaal bestuur met een raad en een college. In dit geval spreken we over een zoneraad en zonecollege.

Omdat onze zone bestaat uit 21 gemeenten zijn al die gemeenten ook vertegenwoordigd in de zoneraad. Het aantal leden staat daardoor vast op 21, waarin telkens de burgemeester van de desbetreffende gemeente zetelt in de zoneraad.

Om de vergaderingen vlot te laten verlopen is er een voorzitter aangeduid, net zoals in een gemeenteraad. De zoneraad wordt eveneens bijgewoond door de (waarnemend) zonecommandant en de (waarnemend) secretaris van Zone Rand. Zowat één keer per maand is er een vergadering voorzien waarin vaak belangrijke beslissingen op de agenda komen.

Dagorde en verslagen

De dagorde van de vergadering vind je hier.
De verslagen vind je hier.

Samenstelling