Wommelgems afvalbeleid in volle beweging: bekijk de aanpassingen (vanaf 1 januari 2022)

Wat

De laatste jaren ligt de nadruk niet enkel op afval sorteren en recycleren, maar ook op afval een stapje voor zijn. Samen streven we zo naar minder afval. Die nieuwe visie zet ook heel wat in beweging in ons beleid.

We willen iedereen nog meer motiveren om de restafvalcontainer op een streng dieet te zetten. Vaak hoort een bepaald stuk afval ook helemaal niet thuis bij restafval en kan het elders nog wél gerecycleerd worden. Met dit vernieuwd beleid willen we iedereen nog meer aanzetten om aandachtig te sorteren. 

Aangepaste prijzen om sorteren te promoten

In ons afvalbeleid hanteerden we al het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat gaan we vanaf 1 januari 2022 nog preciezer kunnen toepassen dankzij de invoering van een prijs per kilo afval. De prijs per lediging hangt af van de grootte van je container. Daarbij wordt vanaf 1 januari een prijs per kilo afval opgeteld.

Voor de GFT-container blijven de ledigingstarieven hetzelfde. De prijs per kilo werd vastgelegd op €0,09. Voor de restafvalcontainer dalen de ledigingstarieven lichtjes. Daarbij komt een prijs per kilo van €0,15. De prijs voor PMD blijft behouden op €0,1250/zak (€2,5/rol van 60l).

Prijzen GFT-afval (2022)

Container Prijs/kilo Prijs/lediging
40 l 0,09 € 1 €
120 l 0,09 € 3 €
240 l 0,09 € 6 €

Prijzen restafval (2022)

Container Prijs/kilo Prijs/lediging
40 l 0,15 € 1 €
140 l 0,15 € 3,5 €
240 l 0,15 € 6 €

De laatste jaren werden de types afval die je in de PMD-zak en de GFT-bak kwijt kon sterk uitgebreid. Een heleboel afval dat je vroeger zou weggooien in een restafvalcontainer kan je nu dus wél recycleren. Met deze aangepaste prijzen willen we iedereen nog meer aanzetten om aandachtig te sorteren en waar mogelijk zelfs afval te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door in de winkel te kiezen voor de minst verpakte producten, in je tuin een compostbak te installeren of spullen in goede staat aan de Kringwinkel te schenken.

Tweewekelijkse ophaling van GFT-en restafval vanaf 1 januari

Momenteel halen we GFT- en restafval elke week op. We merken echter dat slechts een kleine minderheid van de inwoners elke week ook afval aanbiedt. Met een vernieuwd ophaalschema willen we jullie vraag en ons aanbod beter in overeenstemming brengen.

Daarom verandert de afvalophaling in Wommelgem vanaf 1 januari van wekelijks naar tweewekelijks. Daarvoor wordt Wommelgem opgedeeld in twee zones: zone A en zone B. In de ene week is zone A aan de beurt voor de ophaling van restafval en GFT-afval. In de andere week worden de containers in zone B opgehaald. Deze opsplitsing in twee zones helpt mee om de prijsstijging van de ophaler teniet te doen.

Bij ‘de Wommelgemnaar’ van januari-februari zal je zoals steeds de afvalkalender terugvinden. De planning voor beide zones staat met kleurtjes aangeduid op één kalender. Ook in de RecycleApp vind je steeds het overzicht van de ophaaltijdstippen in jouw straat. De volledige lijst met straten vind je hier.

Containerwissel kan gratis

We beseffen dat deze nieuwe regeling een aanpassing in je huishouden betekent. Misschien merk je bepaalde wijzigingen in de afvalhoeveelheid wanneer je meer sorteert in huis of composteert in de tuin? Dan kan je je huidige container omruilen voor een groter of kleiner exemplaar. Bel daarvoor naar de Groene Lijn tel. 0800-98 003 (gratis) of stuur een mail naar mijncontainer@wommelgem.be.

Prijssimulaties

Hieronder kan je bekijken welke impact beter sorteren (een vermindering in gewicht) en minder ledigingen (een meer optimale vulling van de container) hebben op jouw factuur.