Wommelgem start traject Verkeersveilige Gemeente

Gepubliceerd op woensdag 2 maart 2022 12.43 u.
Wommelgem en acht andere gemeenten stappen mee in het traject Verkeersveilige Gemeente. Deze gemeenten onderschrijven zo de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen.

De gemeenten Baarle-Hertog, Boom, Dessel, Duffel, Grobbendonk, Herentals, Olen, Willebroek, Wommelgem en hun politiezones namen deel aan het startoverleg Verkeersveilige Gemeente. Het startoverleg is een kennismaking met het traject Verkeersveilige Gemeente waarbij gemeenten streven naar nul verkeersdoden door het opstellen en uitvoeren van een eigen actieplan verkeersveiligheid.

Het traject Verkeersveilige Gemeente is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Gouverneur en haar federale diensten, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Samen begeleiden ze de gemeenten en politie bij de opmaak en uitvoering van een actieplan verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt met onder meer begeleidingen op locatie, een Lerend Netwerk, een nieuwsbrief en infofiches.

Het actieplan

De ruggengraat van het actieplan bestaat uit de vijf pijlers van verkeersveiligheid, ook wel de vijf E’s genoemd:

  • beleid en organisatie (engagement)
  • educatie en communicatie (education)
  • infrastructuur (engineering)
  • handhaving (enforcement)
  • evaluatie en monitoring (evaluation)

Gedeputeerde voor Mobiliteit, Luk Lemmens, licht toe: “Binnen elke pijler leggen de gemeenten prioriteiten vast op korte en lange termijn en bouwen ze regelmatig evaluatie in. Alleen door een nauwe samenwerking van de gemeenten met de lokale politie en andere maatschappelijke actoren, zoals bijvoorbeeld scholen, komt het doel van nul verkeersdoden binnen bereik. Vanuit de individuele begeleiding van de gemeenten die eerder startten, ontwikkelden we ondersteunende tools die onze gemeenten helpen bij de uitvoering van hun actieplan. Zo maakten we handige fiches voor het inrichten van een school- of fietsstraat. Dit traject komt voort uit het project 10op10 voor verkeersactieve scholen.”

Burgemeester van Wommelgem, Frank Gys: “Onze zone 30 in de kern, de fietsstraten en de maatregelen rond de scholen zijn een goed begin. Maar wij willen ons extra inzetten om alle weggebruikers optimaal te beschermen, en dit op ons volledig grondgebied.”

Het traject Verkeersveilige Gemeente

In drie stappen wordt elke deelnemende gemeente begeleid om de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen om te zetten in concrete acties. Al 58 van de 69 Antwerpse gemeenten stelden zich kandidaat voor deelname aan het traject, 42 van hen konden eerder instappen. Dit jaar starten opnieuw negen gemeenten op.

Werken aan verkeersveiligheid vergt een volgehouden inspanning en dat doe je niet alleen. Zolang er doden en zwaargewonden vallen in het verkeer is het doel niet bereikt en daarom blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal.