Wommelgem in de bloemetjes: prijs voor bijenvriendelijke gemeente

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019 17.11 u.
Lokaal bestuur Wommelgem voerde in 2018 een heus actieplan uit om de bijen te ondersteunen. Die inspanningen werden beloond door de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). We mogen ons nu officieel ‘Bijenvriendelijke gemeente 2018’ noemen en werden bekroond met één bijensymbool.

Bijen vormen een ontzettend belangrijke schakel in onze samenleving. Zonder bijen geen bestuiving van ontelbare planten, bloemen en bomen. Zonder bestuiving geen kersen, paprika’s, appelen, koffie, mosterd ... Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen er dus voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit en lekkere groenten.

Wij hebben de bijen dus nodig, maar de bijen hebben onze hulp ook nodig, want het gaat niet zo goed met de bij. Door de afname van een geschikt milieu voor bijen, te weinig nectar- en stuifmeelbronnen, het gebruik van pesticiden en de Varrao-mijt (een parasiet), zijn er veel bijenvolken die verzwakken en de winter niet doorkomen. Gelukkig kunnen we onze bijtjes wel helpen. En daarvoor werden we beloond met de titel 'Bijenvriendelijke gemeente 2018'! We kregen een plakkaat met ons bijtje op uit handen van Dominique Persoone, de peter van de actie 'De week van de bij'.

Wandel langs de bijenlus en leer hoe je kan helpen

Een belangrijk actiepunt in 2018 was de inrichting van een bijenlus: een wandeling langs bijenvriendelijk ingerichte plekjes in Wommelgem. Onderweg leer je wat je allemaal kan doen om de bij te helpen. Van vaste plantenborder tot boomgaard, van bijenhotel voor solitaire bijen tot bijenpaviljoen voor de honingbij, van bloesemhaag tot bomen vol nectar en stuifmeel … Je ziet het onderweg allemaal. Je vindt de wandelbrochure ook op onze website.

Daarnaast kwamen jong en oud in actie voor de bij. Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s gingen aan de slag in het jeugdatelier en knutselden samen met de creatieve kinderen luxueuze, exclusieve bijenhotels voor in hun tuin.

Gezellig toeven in de ‘Romantische Herberg’

Maar we zagen het nog grootser! Samen met dienstencentrum ‘De Wimilingen’ werd een prachtige ‘Romantische Herberg’ voor bijen gebouwd. De kinderen van het jeugdatelier kregen daarvoor de hulp van de bewoners van woonzorghuis Sint-Jozef, enthousiaste jongeren van de Gidsen en andere behulpzame Wommelgemnaren. De ‘Romantische Herberg’ werd geplaatst tegen een zonnige muur van woonzorghuis Sint-Jozef waar het aan- en afvliegen van de bijtjes voortaan voor een boeiend schouwspel zorgt.

Meer info

Klik hier voor tips om jouw omgeving bijvriendelijk te maken.
Klik hier voor de wandelbrochure