Winterduatlon - zondag 24 november 2019

Goedgekeurd door het college op 29 juli 2019
Op de website geplaatst op 14 augustus 2019

Artikel 1

Op zondag 24 november 2019 van 10.00 u. tot 17.00 u. worden volgende straten afgesloten voor alle verkeer:

 • In de Fort II straat ter hoogte van de parking van bistro F2B;
 • In de Fort II straat ter hoogte van huisnummer 74;
 • In de Aesakstraat ter hoogte van de parking van bistro F2B;
 • In de Fortbaan net voorbij de inrit van de parking van het kerkhof;
 • In de zandweg die naar de Van Tichelenlei voert;
 • In de zandweg langs de Fortloop ter hoogte van de ingang naar de volkstuintjes;
 • Op de toegangsweg naar de volkstuintjes ter hoogte van de Rollebeekstraat;
 • In de Rollebeekstraat ter hoogte van de Schranshoevebaan;
 • In de Langeweg ter hoogte van de Schranshoevebaan;
 • In de Schranshoevebaan ter hoogte van de Langeweg;
 • In de Moffenhoeven voor de weg in het verlengde van de Langeweg;
 • In de Fortbaan ter hoogte van de Rooseweg.

De toegang wordt verboden door het plaatsen van nadarhekken voorzien van het verkeersbord C3 + 3 gele knipperlichten (dagslapers) + onderbord 'Wedstrijd' uiterlijk te plaatsen tegen 11 u.

Artikel 2

Op zondag 24 november 2019 wordt het verkeer ontraden door er nadarbarelen, voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en een verkeersbord F45 te plaatsen uiterlijk om 11 u.

 • In de Fort II straat ter hoogte van de Fortbaan;
 • In de Fort II straat ter hoogte van de ingang van Fort 2 (rijrichting Herentalsebaan);
 • In de Fortbaan ter hoogte van de Kandonklaan;
 • In de zandweg ter hoogte van de Van Tichelenlei;
 • In de Rollebeekstraat ter hoogte van de Hoevenstraat;
 • In de Fortbaan ter hoogte van de Van Asschestraat;
 • In de Van Asschestraat ter hoogte van de Fortbaan;
 • In de Fortbaan ter hoogte van de Hofstraat.

Deze nadarbarelen dienen opgesteld te worden aan de rechterzijde van de rijbaan, zodat plaatselijk verkeer alsnog de signalisatie voorbij kan rijden zonder deze aan de kant te hoeven zetten.

Artikel 3

Op zondag 24 november 2019 wordt het verkeer in de diepte ontraden door nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" te plaatsen uiterlijk om 11 u.

 • In de Kandonklaan ter hoogte van de Van Tichelenlei;
 • In de Fort II straat ter hoogte van de Autolei;
 • In de Fort II straat ter hoogte van de Herentalsebaan;
 • In de Hofstraat ter hoogte van de Herentalsebaan.

Deze nadarbarelen dienen opgesteld te worden aan de rechterzijde van de rijbaan, zodat plaatselijk verkeer alsnog de signalisatie voorbij kan rijden zonder deze aan de kant te hoeven zetten.

Artikel 4

In de Fort II straat wordt de rijbaan in twee gedeeld tussen het lokaal van de Fortvissers en de parking van F2B door plaatsing van nadarhekken, zodat de bezoekers van bistro F2B ongehinderd toegang blijven krijgen tot de parking. Aan de zijde van de Fortvissers wordt ter hoogte van dit hekwerk een nadarbareel geplaatst voorzien van dagslapers, en een verkeersbord D1.

Artikel 5

Na afloop van het evenement dienen alle nadarbarelen zo vlug mogelijk verwijderd te worden van de rijbaan.

Artikel 6

Op zondag 24 november 2019 dienen er aankondigingsborden te worden geplaatst op de voornaamste toegangswegen voor voetgangers en fietsers naar Fort 2 met de vermelding "sportevenement - voorrang voor deelnemers - voetgangers toegelaten".

Artikel 7

Op zondag 24 november 2019 van 08.00 u. tot 17.00 u. wordt het stilstaan en parkeren verboden in volgende straten door plaatsing van verkeersborden E3:

 • In de Fort II straat tussen huisnummer 74 en het lokaal van de Fortvissers;
 • Op de ganse parking aan de ingang aan het voetbalveld (incl. Fortvissers);
 • Op de ganse parking aan de zijde van de hoofdingang van Fort 2;
 • Op de volledige toegangsweg naar Fort II (weg over bistro F2B).

De borden die een parkeerverbod aangeven worden geplaatst door de gemeente, uiterlijk 24, bij voorkeur 48 uur voorafgaand aan het evenement. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie.

Artikel 8

De organisatoren voorzien voldoende seingevers. Minimaal moet er een seingever staan op de volgende punten:

 • In de Fort II straat ter hoogte van de ingang van de parking van het kerkhof;
 • In de zandweg naast de Fortloop ter hoogte van de splitsing naar de Van Tichelenlei;
 • In de Rollebeekstraat aan de toegang naar de volkstuintjes;
 • Op het kruispunt van de Rollebeekstraat en de Schranshoevebaan;
 • Op het kruispunt van de Schranshoevebaan en de Rollebeekstraat;
 • In de Moffenhoeven ter hoogte van het weggetje in het verlengde van de Langeweg;
 • Op het kruispunt van de Rooseweg met de Fortbaan;
 • In de Fort II straat ter hoogte van de parking van FIIB;
 • In de Fort II straat ter hoogte van huisnummer 74;
 • In de Aesakstraat ter hoogte van de parking van FIIB;
 • Op de parking ter hoogte van de hoofdingang aan de doorsteek van de wandelweg.

De seingevers dienen in plaats gesteld te zijn uiterlijk om 12.30 u.

Artikel 9

In de Fort II straat ter hoogte van de Fortbaan dient een steward te worden voorzien om het verkeer dat niet naar bistro F2B gaat te verwijzen naar de parkings in de buurt. Eenzelfde steward dient voorzien te worden in de Fort II straat ter hoogte van de hoofdingang (kruispunt met de Fortbaan).

Artikel 10

Men dient de deelnemers en bezoekers aan het evenement aan te moedigen om te parkeren op de parkings van ALDI (Herentalsebaan) of LIDL (Autolei). De organisator dient hiertoe afspraken te maken met de eigenaars van deze parking. De politie heeft geen bezwaar tegen het aanbrengen van bewegwijzering richting parking, op voorwaarde dat deze wegwijzers niet gehangen worden aan verkeersborden en zij het normale zicht niet belemmeren. Deze wegwijzers dienen zo vlug mogelijk na het evenement verwijderd te worden.

Artikel 11

De toegang tot Fort 2 zelf is verboden voor voertuigen, uitgezonderd voor de voertuigen van medewerkers en organisatoren.

Artikel 12

Ter hoogte van de ingang van het fort mag een tijdelijke brug over de toegang gebouwd worden.

Deze brug dient een minimale hoogte te hebben zodat alle hulpdiensten doorgang hebben naar het fort op zich. Men dient een minimale doorgang van 4 meter te vrijwaren voor de hulpdiensten.

Artikel 13

De aanwezige politie zal voorafgaand aan de start van het evenement de signalisatie en de opstelling van de signaalgevers controleren. Pas nadat de politie heeft vastgesteld dat dit in orde is, kan de toelating verleend worden om de wedstrijd van start te laten gaan. Indien de organisatie in gebreke blijft tijdens het evenement, zal dit worden stilgelegd.

Artikel 14

De politie zal een nultolerantie hanteren m.b.t. foutparkeerders en zonder verwittiging overgaan tot takelen.

Artikel 15

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

Artikel 16

De politie zal optreden bij misbruik, mogelijk zowel tegen de inrichter, als tegen ouders en gebruikers.

Artikel 17

Dit besluit schept geen rechten voor een volgende editie.