Wijnegemsteenweg

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 17 december 2015.
Datum publicatie website: maandag 4 januari 2016.

Artikel 1

Op de Wijnegemsteenweg (tussen de grens met de bebouwde kom en de Uilenbaan), in beide richtingen) wordt volgende maatregel ingevoerd:

  • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
    Dit wordt gesignaleerd door:
    • verkeersborden C43

Artikel 2

Op de Wijnegemsteenweg (tussen Uilenbaan en gemeentegrens met Wijnegem) in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:

  • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.
    Dit wordt gesignaleerd door:
    • verkeersborden C43

Artikel 3

Op de Wijnegemsteenweg ter hoogte van de Beemdkant een fietsoversteekplaats aan te leggen.

Artikel 4

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.