Werkingstoelage voor jeugdwerkverenigingen

Jeugdwerkverenigingen hebben steun nodig om hun werking te kunnen verzekeren. Zij bieden immers niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan, maar geven ook belangrijke waarden en sociale vaardigheden mee. Om die taken ten volle te kunnen waarmaken, steunt het gemeentebestuur de erkende jeugdwerkverenigingen. Dat kan zowel op financieel als op materieel vlak (door diensten te verlenen). 

Zo geeft de gemeente een werkingstoelage aan de erkende jeugdwerkverenigingen die minstens negen maanden per jaar werking hebben en gemiddeld om de drie weken een ledensamenkomst houden. De werkingstoelage wordt jaarlijks toegekend en berekend op basis van het voorbije werkjaar. Dat bedrag bestaat uit een basistoelage (een vast bedrag) en een aanvullende toelage (variabel en gebaseerd op een puntenberekening). 

Elk jaar schrijft de jeugddienst de erkende jeugdwerkverenigingen aan die in aanmerking komen voor een werkingstoelage. Nieuwe jeugdwerkverenigingen kunnen slechts aanspraak maken op deze toelage indien zij erkend zijn door het gemeentebestuur en al een jaar werking achter de rug hebben (zie 'Algemene bepalingen en erkenningsvoorwaarden').