Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Er wordt jaarlijks een werkingssubsidie toegekend aan erkende sportverenigingen met een actieve en kwaliteitsvolle werking binnen de gemeente.

De mogelijke subsidie bestaat uit:

  • een basissubsidie: 40% van het globale gemeentelijke toelagebedrag
  • een stersubsidie: 60% van het globale gemeentelijke toelagebedrag

Beide subsidies worden verdeeld volgens een puntensysteem (zie reglement onderaan).

Elke sportclub moet elk jaar opnieuw een aanvraag richten aan het schepencollege. Dat moet vóór 1 juni gebeuren volgend op het werkingsjaar (1 januari tot en met 31 december).