Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Wat

Er wordt jaarlijks een werkingssubsidie toegekend aan erkende sportverenigingen met een actieve en kwaliteitsvolle werking binnen de gemeente.

De mogelijke subsidie bestaat uit:

  • een basissubsidie: 40% van het globale gemeentelijke toelagebedrag
  • een stersubsidie: 60% van het globale gemeentelijke toelagebedrag

Beide subsidies worden verdeeld volgens een puntensysteem (zie reglement onderaan).

Elke sportclub moet elk jaar opnieuw een aanvraag richten aan het schepencollege. Dat moet vóór 1 juni gebeuren volgend op het werkingsjaar (1 januari tot en met 31 december).

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket