Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Wat

Er wordt jaarlijks een werkingssubsidie toegekend aan erkende sportverenigingen met een actieve en kwaliteitsvolle werking binnen de gemeente.

De werkingssubsidie bestaat uit een basissubsidie, al dan niet aangevuld met een stersubsidie waarvan de criteria verder in het reglement worden toegelicht.

  • De basissubsidie bedraagt € 100 voor iedere sportvereniging die een aanvraag indient en voldoet aan de algemene criteria.
  • De stersubsidie bedraagt het totale budget van de werkingssubsidie, vermindert met het totaal van de basissubsidie en wordt bepaald aan de hand van bepaalde criteria, berekend volgens het aantal behaalde punten.

De subsidie wordt jaarlijks toegekend en berekend op het voorbije werkjaar (van 1 augustus van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 juli van het huidige kalenderjaar) en dient ingediend te worden vóór 31 oktober van het huidige kalenderjaar. Aanvragen na deze datum worden niet meer behandeld.

Bekijk het subsidiereglement voor sportverenigingen op Meeting Burger.