Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Wat

Er wordt jaarlijks een werkingssubsidie toegekend aan erkende sportverenigingen met een actieve en kwaliteitsvolle werking binnen de gemeente.

De werkingssubsidie bestaat uit een basissubsidie, al dan niet aangevuld met een stersubsidie waarvan de criteria verder in het reglement worden toegelicht.

  • De basissubsidie bedraagt € 100 voor iedere sportvereniging die een aanvraag indient en voldoet aan de algemene criteria.
  • De stersubsidie bedraagt het totale budget van de werkingssubsidie, vermindert met het totaal van de basissubsidie en wordt bepaald aan de hand van bepaalde criteria, berekend volgens het aantal behaalde punten.

De subsidie wordt jaarlijks toegekend en berekend op het voorbije werkjaar (van 1 augustus van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 juli van het huidige kalenderjaar) en dient ingediend te worden vóór 31 oktober van het huidige kalenderjaar. Aanvragen na deze datum worden niet meer behandeld.

Bekijk het subsidiereglement voor sportverenigingen op Meeting Burger.

Melding sluiten

Vaccinatiecampagne voor de brede bevolking van start

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne voor Wommelgem op deze overzichtspagina 

  • Je ontvangt een uitnodiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid per brief. Momenteel krijgen de hoogste leeftijdscategorieën hun uitnodiging.
  • Heb je problemen om online een afspraak te maken? Neem contact op met de vaccinatiehelpdesk via het telefoonnummer op je uitnodiging.
  • Heb je geen vervoer naar het vaccinatiedorp? Alle vervoersopties kan je op deze pagina nalezen >>

Bekijk het overzicht van de geldende coronamaatregelen 

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne