Werken voor aanleg ‘fietsbrug’ over Ruggeveldlaan van start

Gepubliceerd op donderdag 30 september 2021 17.58 u.
Vanaf maandag start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken voor de aanleg van een nieuwe ‘fietsbrug’ over de Ruggeveldlaan in Deurne.

Nieuw fietspad over snelwegbrug E313

Tussen Antwerpen en Wommelgem loopt, grotendeels parallel met de E313, de fietssnelweg Antwerpen-Ranst (F107). Ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne is er momenteel nog geen directe fietsverbinding tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan. Deze ontbrekende schakel wordt nu weggewerkt met de aanleg van een ‘fietsbrug’ over de Ruggeveldlaan. “Zo kunnen fietsers straks ongehinderd en op een vlotte en veilige manier de Ruggeveldlaan bovengronds kruisen”, aldus minister Peeters.
 
Voor de aanleg van de fietsbrug wordt gebruikgemaakt van de overbreedte van de bestaande snelwegbrug over de Ruggeveldlaan. Langs de zijkant van de brug is er immers nog voldoende ruimte om een comfortabel fietspad van 3 meter breed aan te leggen. Het fietspad komt naast de geluidsschermen op de brug te liggen en zal dus volledig afgescheiden zijn van de snelweg.

Werken starten op 27 september

De werken voor de aanleg van de nieuwe fietsverbinding gaan op maandag 27 september van start. De aannemer begint dan met het bouwrijp maken van de werfzone langs beide zijden van de Ruggeveldlaan. Langs de taluds van de E313 worden dan bomen en struiken gerooid. Vervolgens kan de aannemer beginnen met de effectieve bouwwerken voor de aanloophellingen naar de brug. De hellingen worden voorzien van een ruime en geleidelijke aanloop zodat fietsers vlot over de brug geraken. Langs de westzijde van het nieuwe fietspad wordt ook een talud aangelegd en langs de oostzijde een keermuur. Tegen het einde van de werken worden er nog nieuwe bomen aangeplant. De volledige bouw van de fietsbrug en de aanleg van de fietspaden tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan neemt zo’n zeven maanden in beslag. 

Hinder tijdens de werken
Tijdens de werken blijft de hinder op de Ruggeveldlaan vrij beperkt. Langs de westzijde is ter hoogte van de brug het fietspad afgesloten en geldt er een parkeerverbod. Fietsers rijden in beide richtingen over het fietspad aan de overzijde. De Peter Benoitlaan zal tijdens de volledige duur van de werken afgesloten zijn langs de kant van de Ruggeveldlaan. Langs de kant van de Boterlaarbaan blijft de Peter Benoitlaan wel bereikbaar voor lokaal verkeer. Fietsers over langere afstand tussen Antwerpen en Wommelgem worden aangeraden om tijdens de werken via de Parkweg door het Rivierenhof en Park Groot Schijn te fietsen. Lokaal fietsverkeer wordt plaatselijk omgeleid via de Boterlaarbaan. Voor het auto- en tramverkeer is er geen hinder op de Ruggeveldlaan.