Werken Maria Clarastraat vanaf 28 januari

Gepubliceerd op maandag 28 januari 2019 13 u.
De bestaande riolering in de Maria Clarastraat tussen de Volkaertslei en de Fort II-straat wordt gerenoveerd. Vanaf maandag 28 januari starten de voorbereidende werken. Daarna is het voetpad in de Maria Clarastraat (even zijde) aan de beurt.

Fase 1

In eerste instantie wordt de tijdelijke signalisatie geplaatst en worden de freeswerken in de riolering gestart. Omwille van de beperkte werkruimte wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld van de Volkaertslei naar de Fort II-straat. Ook geldt er tijdelijk een parkeerverbod langs beide zijden. We roepen omwonenden en bezoekers dan ook op om dat verbod te respecteren. Zo vermijd je schade en kosten. Er is een omleiding voorzien.

De renovatiewerken zullen twee tot drie weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden. Nadien wordt gestart met de opbraak van de verharding en de boordstenen van het voetpad. Tijdens de werkuren (vanaf 7 uur 's ochtends) zullen de opritten moeilijk bereikbaar zijn Na het plaatsen van de fundering wordt je oprit opnieuw toegankelijk gemaakt. Bewoners krijgen daarover nog een brief.

Fase 2

In de tweede fase wordt het voetpad in de Maria Clarastraat heraangelegd aan oneven zijde. Het gaat om de voetpaden tussen de Fort II-straat en de Antverpiastraat. De start van deze werken hangt af van de voortgang van fase 1. Meer info hierover volgt nog in een bewonersbrief.

Contact

Bij vragen kan je terecht bij de aannemer.

Michel Sprangers en Pieter Dupont
Vermetten Wegenbouw NV
tel. 014- 63 91 90
e-mail: info@vermetten.be