Werken aan de Herentalsebaan vanaf 23 april

Gepubliceerd op donderdag 18 april 2019 15.13 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt vanaf 23 april aan de fietspaden langs de Herentalsebaan (N116) in Wommelgem. Het bochtig parcours aan de kruispunten vanaf de Hofstraat tot en met de Welkomstraat wordt rechtgetrokken, zo kunnen de fietsers er zich veiliger verplaatsen.

Het vrijliggend fietspad buigt op de kruispunten met de Herentalsebaan momenteel af en komt daar vlak tegen de rijweg te liggen.De ombuiging wordt weggehaald, zodat fietsers langs de Herentalsebaan steeds rechtdoor kunnen rijden.. Zo zijn fietsers ook beter zichtbaar voor afslaande autobestuurders. De vrijgekomen ruimte tussen het fietspad en de rijweg wordt ingevuld met nieuwe groenzones.

Hiernaast zie je hoe het kruispunt met de Hofstraat en Vogelenzang er na de werken zal uitzien. Bij de andere zijstraten gebeuren de aanpassingen gelijkaardig. Bij drie zijstraten – de Tuinbouwstraat, de Gulkenrodestraat en de Schranshoevebaan – is er onvoldoende ruimte tussen de bestaande hoekwoningen en de rijweg om een veilig, vrijliggend fietspad aan te leggen. Op die plaatsen blijft het fietspad aanliggend. Waar nodig wordt ook het fietspad tussen de kruispunten hersteld, onder andere tussen de Pietingbaan en Corluystraat.

Doel: betere oversteekplaatsen

Tijdens de aanpassingen aan de fietspaden verbeteren we bovendien ook enkele oversteekplaatsen voor voetgangers. Aan de meeste kruispunten verwijderen we één zebrapad over de Herentalsebaan en beveiligen het andere met een middeneiland, zodat voetgangers steeds aan één kant van het kruispunt de Herentalsebaan kunnen oversteken.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Sommige zijstraten die aansluiten op de Herentalsebaan zullen in functie van de werken tijdelijk afgesloten zijn. Een plaatselijke omleiding wordt telkens voorzien. Op de Herentalsebaan zelf zal er altijd doorgang zijn voor alle weggebruikers.

  • Voetgangers en fietsers kunnen voorbij de werfzone via een afgeschermde corridor. Enkel wanneer we het fietspad tussen de Pietingbaan en Corluystraat vernieuwen
    volgen de fietsers richting Ranst een omleiding via de achterliggende straten.
  • Het autoverkeer kan tijdens het grootste deel van de werken over één rijstrook in elke richting. We maken de middenberm obstakelvrij, zodat het verkeer plaatselijk
    over de middenberm langs de werken kan passeren. Enkel bij het kruispunt met de Corluystraat kan dit niet en plaatsen we mobiele verkeerslichten om het verkeer beurtelings over de vrije rijstrook te leiden. De opritten en garages van de woningen die in een werfzone liggen, zijn tijdens de werken niet toegankelijk met de
    wagen, maar wel te voet en met de fiets.
  • De Lijn: de bussen van De Lijn blijven tijdens de werken hun normale dienstregeling volgen. Als een bushalte in de werfzone valt, wordt die tijdelijk enkele meters opgeschoven tot buiten de werfzone.

Planning en fasering

De werken starten op 23 april (na de paasvakantie) en duren ongeveer drie maanden. We werken alle dagen van 6 tot 22 u., behalve op zondag. We pakken twee tot vier zones tegelijkertijd aan, maar werken wel steeds maar aan één zijde van de Herentalsebaan. We beginnen met het opbreken van enkele van de verharde middeneilanden, zodat verkeer
tijdens de verdere werken plaatselijk over de middenberm langs de werfzone kan rijden. De planning is steeds afhankelijk van het weer en onvoorziene (technische) omstandigheden
op de werf.

Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/wommelgem vind je alle informatie over de werken op de Herentalsebaan, en kan je je bovendien inschrijven op de digitale nieuwsbrief. Je ontvangt de meest recente updates zo rechtstreeks in jouw mailbox.

Meer info?

Lotte Thora (bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer)
gsm: 0468-03 53 84
e-mail: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be