Welzijnsraad

De gemeentelijke welzijnsraad is een adviesorgaan dat het overleg moet stimuleren tussen personen, groepen en instellingen die met gezondheid en welzijn bezig zijn. De adviesraad heeft als doel het welzijn van de bevolking te bevorderen, zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak. Tegelijk kan de welzijnsraad zelfstandig projecten en acties opzetten die het welzijn van de Wommelgemnaren ten goede komt.

De welzijnsraad houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van een doeltreffend beleid in de gemeente, dat wil zeggen een beleid dat gericht is op de behoeften van de plaatselijke bevolking.

De algemene vergadering van de welzijnsraad bestaat uit een afgevaardigde van de politieke fracties, leden uit de sector gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen, verplegers...), afgevaardigden uit de bevolking, de schepen voor sociale zaken en een afgevaardigde van het OCMW.

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Samenstelling