Wegomleggingen

Wat

Tijdens de tweede fase van de werken vinden er werken plaats in de omgeving van het huidig kruispunt van de Ternesselei met de Van Tichelenlei en de Nijverheidsstraat. Voor gemotoriseerd verkeer zal het kruispunt gedurende negen weken niet toegankelijk zijn. We voorzien verschillende omleidingen afhankelijk van je bestemming.

Auto- en vrachtverkeer

We voorzien een omleiding naar het centrum (via de Herentalsebaan) en een omleiding naar de industriezone (via de Uilenbaan). We begrijpen dat deze wegomlegging grote gevolgen kan hebben voor jouw woon-werkverkeer of voor klanten die jouw handelszaak of bedrijf in de buurt van de werken willen bereiken. Toch vragen we iedereen met aandrang om de geldende omleiding te respecteren. Verkeer via sluipwegen is immers zeer gevaarlijk voor de omwonenden en de zwakke weggebruikers. 

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers blijft het kruispunt gedurende de volledige periode van de werkzaamheden wel nog steeds toegankelijk. De aannemer voorziet voor hen een corridor waarin ze zich veilig door de werfzone kunnen verplaatsen. Bromfietsen klasse B en speed pedelecs mogen niet op snelheid in deze zone rijden. We raden je dus aan om als voetganger, dus met je (brom)fiets in de hand, door deze zone te stappen.

Bus 421

Bus 421 volgt een omleiding via de Doornaardstraat. Ter hoogte van de Ternesselei en de Hoevenstraat volgt de bus richting Herentals een ander traject dan de bus richting Berchem. Daardoor worden in de Hoevenstraat enkel de haltes richting centrum bediend. In de Doornaardstraat zijn vier tijdelijke haltes geïnstalleerd. Op de kaart kan je bekijken welke haltes in de buurt van het rondpunt nog bediend worden.