Wegen-en rioleringswerken Toekomststraat van start op 2 augustus

Wat

De aannemer gaat op 2 augustus van start met de riolerings-en wegenwerken. Na deze volledige heraanleg zullen de Ternesselei en Dasstraat getransformeerd zijn naar autoluwe straten met gezellige groene beleefhoekjes.

Fasering

Bij de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken zal er gewerkt worden met verschillende fases. De werken beginnen aan het rondpunt met de Hoevenstraat en schuiven telkens op richting centrum Wommelgem.

  • Fase 1A: Ternesselei tussen rondpunt Hoevenstraat en Rollebeekstraat
  • Fase 1B: Ternesselei tussen Rollebeekstraat en Doornaardstraat (inclusief beide kruispunten)
  • Fase 2A: Ternesselei tussen Doornaardstraat en Terstraetenweg (inclusief kruispunt)
  • Fase 2B: Ternesselei tussen Terstraetenweg en Adolf Mortelmansstraat (inclusief kruispunt)
  • Fase 3: Dasstraat tussen Adolf Mortelmansstraat en rondpunt Handboogstraat

Omleiding

Algemene omleiding blijft behouden

De signalisatie voor de wegomlegging zal geplaatst worden op maandag 1 augustus. De Doornaardstraat en Ternesselei zijn verboden toegang voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De algemene omleiding leidt gemotoriseerd verkeer via de Uilenbaan en de rotonde aan de Lindekens naar de Ternesselei.

Lokale omleiding: wordt aangepast per fase

Tijdens fase 1 van de wegen- en rioleringswerken wordt de straat volledig afgesloten. Bewoners moeten hun wagen buiten de werfzone parkeren. De doorgang naar de Doornaardstraat is mogelijk via de algemene omleiding. Fietsers volgen een lokale omleiding langs de Rollebeekstraat.

In welke stappen verlopen de riolerings- en wegenwerken?

De werken gaan van start op 2 augustus. De aannemer freest de toplaag asfalt in de volledige zone van fase 1A af, van het rondpunt met de Hoevenstraat tot aan de Rollebeekstraat.

Het voetpad wordt opgebroken om bemaling (oppompen van het grondwater) te plaatsen. De kasseiverharding ter hoogte van de parking van de tennis wordt verwijderd.

Later die week zal er reeds gestart worden met de aanleg van de nieuwe riolering. De aannemer start aan het rondpunt met de Hoevenstraat en werkt richting de Rollebeekstraat. De aannemer verwacht ongeveer 20 meter riolering per dag aan te leggen. Na de aanleg van de nieuwe riolering wordt de sleuf weer opgevuld en wordt een laag ‘minder hinder steenslag’ gelegd.

Na het plaatsen van de nieuwe riolering zullen de nodige huisaansluitingen gemaakt worden. Daarna volgt de omgevingsaanleg: de afbraak van de huidige bestrating en aanleg van nieuwe voetpaden en de rijweg.

Bereikbaarheid van je woning in de werkzone

Vanaf de start van de werken is de werkzone van de Ternesselei enkel nog bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer moet de voorziene omleidingen volgen (via Hoevenstraat of Uilenbaan).

Bewoners zullen steeds maximaal toegang hebben tot hun woning. Tijdens de graafwerken voor het plaatsen van de nieuwe riolering , zal het echter niet mogelijk zijn om met de wagen tot aan de woning te rijden. Er wordt dan aan de bewoners gevraagd hun wagen buiten de werkzone te parkeren. Bewoners zullen hier steeds op voorhand door de aannemer van op de hoogte gebracht worden met een briefje in de bus.

Het zal wel steeds mogelijk zijn de woning te voet of met de fiets te bereiken. Wees wel steeds voorzichtig wanneer je door de werkzone wandelt. Van zodra de ‘minder hinder’-steenslag geplaatst is, zal het weer mogelijk zijn om met de wagen tot aan de woning te rijden.

Oproep voor inwoners van de werkzone
Laat het ons weten indien je regelmatig bezoek moet ontvangen voor verzorging aan huis (bv. Wit-Gele kruis, Thuiszorg, …) of indien je zelf minder mobiel bent en gebruik maakt van een rolstoel. De aannemer probeert daar dan maximaal rekening mee te houden. Meld het ons via toekomststraat@wommelgem.be, of via tel. 03-355 50 50 (vraag naar de dienst mobiliteit).

Afvalinzameling tijdens de werken

Er wordt een afvalverzamelpunt opgesteld ter hoogte van Ternesselei 98. Het verzamelpunt zal aangeduid worden met hekken.

Het afval mag zoals gewoonlijk de dag voor de voorziene ophaling aan het verzamelpunt geplaatst worden. Indien bijvoorbeeld op vrijdag 5 augustus het PMD opgehaald wordt, mogen de zakken op donderdag 4 augustus aan het verzamelpunt geplaatst worden.

  • Voorzie een markering op je container, zodat deze makkelijk te identificeren en terug te vinden is.
  • Help je minder mobiele buren hun afval aan het verzamelpunt te plaatsen

Doorheen de werken zal het verzamelpunt mee opschuiven met de werf. Bewoners worden op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief.

Glas- en textielcontainers verwijderd

De glasbollen en textielcontainers ter hoogte van Ternesselei 108 zullen in de week van 25 juli verwijderd worden. Glas kan gedeponeerd worden in de beschikbare containers op de Kerkplaats of op de parking van het Brieleke. Textielcontainers kan je vinden aan het Scheersel en het Kallement.