Wegen-en rioleringswerken Toekomststraat

Wat

De afgelopen maanden heeft de werf aan een stevig tempo kunnen werken. Het gescheiden rioleringsstelsel werd gelegd, het slingerend wandelpad kan momenteel al gebruikt worden en de waterdoorlatende opritten werden aangelegd. 

Op maandag 20 en dinsdag 21 maart zullen de asfalteringswerken uitgevoerd worden. In eerste instantie zal de aannemer maandag de onderlaag asfalt aanleggen in fase 2 (van de Doornaardstraat tot en met het kruispunt met de Adolf Mortelmansstraat).

Aansluitend zal op dinsdag de toplaag asfalt in fase 1 (van het rondpunt Hoevenstraat tot aan de Doornaardstraat) worden aangelegd. Alvorens dat kan gebeuren, zal er een veegwagen de onderlaag in fase 1 komen reinigen en zal er een kleeflaag geplaatst worden. Die zorgt ervoor dat de toplaag zich kan hechten aan de onderlaag.

Fase 3 is actief

Vanaf 23 maart wordt de werfzone uitgebreid naar fase 3.

Fasering

Bij de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken zal er gewerkt worden met verschillende fases. De werken beginnen aan het rondpunt met de Hoevenstraat en schuiven telkens op richting centrum Wommelgem.

  • Fase 1A: Ternesselei tussen rondpunt Hoevenstraat en Rollebeekstraat
  • Fase 1B: Ternesselei tussen Rollebeekstraat en Doornaardstraat (inclusief beide kruispunten)
  • Fase 2A: Ternesselei tussen Doornaardstraat en Terstraetenweg (inclusief kruispunt)
  • Fase 2B: Ternesselei tussen Terstraetenweg en Adolf Mortelmansstraat (inclusief kruispunt)
  • Fase 3: Dasstraat tussen Adolf Mortelmansstraat en rondpunt Handboogstraat

Omleiding

De signalisatie voor de wegomlegging zal geplaatst worden op maandag 1 augustus. De Doornaardstraat en Ternesselei zijn verboden toegang voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. De algemene omleiding leidt gemotoriseerd verkeer via de Uilenbaan en de rotonde aan de Lindekens naar de Ternesselei.

Het stukje Ternesselei tussen de Terstraetenweg en de Adolf Mortelmansstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer zodat bewoners van de Terstraetenweg hun woning kunnen bereiken.

Fietsers volgen een lokale omleiding langs 't Sween en de Terstraetenweg. De omleiding via de Rollebeekstraat blijft ook nog behouden tijdens het afwerken van fase 1.

In welke stappen verlopen de riolerings- en wegenwerken?

Eerst wordt de filterbemaling geplaatst. Het voetpad wordt opgebroken om bemaling (oppompen van het grondwater) te plaatsen. De kasseiverharding wordt verwijderd.

Later zal er reeds gestart worden met de aanleg van de nieuwe riolering. De aannemer start aan het rondpunt met de Hoevenstraat en werkt richting het centrum. De aannemer verwacht ongeveer 20 meter riolering per dag aan te leggen. Na de aanleg van de nieuwe riolering wordt de sleuf weer opgevuld en wordt een laag ‘minderhinder-steenslag’ gelegd.

Na het plaatsen van de nieuwe riolering zullen de nodige huisaansluitingen gemaakt worden. Daarna volgt de omgevingsaanleg: de afbraak van de huidige bestrating en aanleg van nieuwe voetpaden en de rijweg.

Oproep voor inwoners van de werkzone
Laat het ons weten indien je regelmatig bezoek moet ontvangen voor verzorging aan huis (bv. Wit-Gele kruis, Thuiszorg, …) of indien je zelf minder mobiel bent en gebruik maakt van een rolstoel. De aannemer probeert daar dan maximaal rekening mee te houden. Meld het ons via toekomststraat@wommelgem.be, of via tel. 03-355 50 50 (vraag naar de dienst mobiliteit).

Bereikbaarheid van je woning

Bewoners zullen steeds maximaal toegang hebben tot hun woning. Tijdens de graafwerken voor het plaatsen van de nieuwe riolering, zal het echter niet mogelijk zijn om met de wagen tot aan je woning te rijden. Van zodra de ‘minder hinder’-steenslag geplaatst is, zal het weer mogelijk zijn om met de wagen tot aan de woning te rijden. Het zal wel steeds mogelijk zijn de woning te voet of met de fiets te bereiken. Wees wel steeds voorzichtig wanneer je door de werkzone wandelt. 

Wanneer de betonranden gegoten worden, is het niet meer mogelijk om met de auto op je oprit te rijden. Er wordt dan aan de bewoners gevraagd hun wagen buiten de werkzone te parkeren. Na het aanleggen van de opritten en het asfalteren van de weg, wanneer het niveauverschil weggewerkt is, kan je ook opnieuw je oprit bereiken. Bewoners zullen hier steeds op voorhand door de aannemer van op de hoogte gebracht worden met een briefje in de bus.

Minder mobiel of verzorging aan huis nodig?

Laat het ons weten indien je regelmatig bezoek moet ontvangen voor verzorging aan huis (bv. Wit-Gele kruis, Thuiszorg …) of indien je zelf minder mobiel bent en gebruik maakt van een rolstoel. De aannemer probeert daar dan maximaal rekening mee te houden. Meld het ons via toekomststraat@wommelgem.be, of via tel. 03-355 50 50 (vraag naar de dienst mobiliteit).

Afvalinzameling tijdens de werken

De huisvuilophalingen gebeuren terug aan huis. Alle afvalpunten vervallen en de vuilbakken kan je op de stoep aan je woning buitenzetten.

Voor de Dasstraat zullen er voor de PMD-ophaling op vrijdag wél nog afvalpunten zijn, omdat deze samenvalt met de wekelijkse markt en de vuilniswagen de straat dan niet kan inrijden.

De bewoners van de Dasstraat kunnen hun PMD-zakken klaarzetten op de hoek van de Kerkplaats en Kaakstraat of aan het afvalpunt aan de Hoevenstraat.