Wat is Diftar?

Wat

In Wommelgem wordt voor de ophaling van het restafval en het GFT+-afval gewerkt met een geautomatiseerd afvalregistratiesysteem (DIFTAR-systeem). Dat systeem maakt gebruik van grijze afvalcontainers (voor restafval) en groene (voor GFT+-afval) voorzien van een elektronische chip. De code van die chip is gekoppeld aan je adresgegevens (op de zelfklever met streepjescode).

Zo werkt het DIFTAR-systeem

Telkens als je je container(s) laat ledigen, wordt jouw code geregistreerd door de antennes op de vuilkar en weggeschreven in de boordcomputer. Die gegevens worden dan na de inzameling door de ophaler doorgegeven aan de gemeentelijke administratie. Op basis van die gegevens gebeurt de facturatie.

Voor de betaling van de inzameling van rest- en GFT+-afval wordt gewerkt met een provisiesysteem. Via dat systeem zet je een voorschot of provisie klaar om het ledigen van je afvalcontainers te betalen. Bij elke lediging van de container(s) wordt de kostprijs van de lediging in mindering gebracht op dat voorschot. Wanneer je voorschot bijna opgebruikt is, krijg je automatisch een betalingsuitnodiging om bij te storten. Het bedrag dat gevraagd wordt, is een geschat verbruik voor zes maanden. De gevraagde provisie verschilt per gezin naargelang het aantal containers, de inhoud van de container(s) en het aantal ledigingen in de voorbije maanden.

Kostprijs

Aan afvalinzameling en -verwerking zijn erg hoge kosten verbonden. Onze gemeente kiest ervoor om niet aan iedereen evenveel aan te rekenen (door bijvoorbeeld de gemeentebelasting te verhogen). In ons afvalbeleid hanteerden we al het principe ‘de vervuiler betaalt’. De grootte van de container en het aantal ledigingen bepaalden in de vroegere berekening de prijs van je afval. Vanaf 1 januari 2022 zal niet alleen het aantal ledigingen verrekend worden, maar ook het gewicht van je afval.

Restafval

De waarborg voor een restafvalcontainer bedraagt 50 euro. 

Inhoud Kostprijs per lediging Prijs/kilo 
40 liter 1 euro 0,15 euro
140 liter 3,50 euro 0,15 euro
240 liter 6 euro 0,15 euro

GFT+

De waarborg voor een GFT+-container bedraagt 50 euro. 

Inhoud Kostprijs per lediging Prijs/kilo (nieuw!)
40 liter 1 euro 0,09 euro
120 liter 3 euro 0,09 euro
240 liter 6 euro 0,09 euro

Wat mag er in mijn afvalcontainers?

Bekijk hier het overzicht van toegelaten afval voor de grijze restafvalcontainer

Bekijk hier het overzicht van toegelaten afval voor de groene afvalcontainer (GFT+)

Minder verspillen, meer recycleren

We willen iedereen nog meer motiveren om de restafvalcontainer op een streng dieet te zetten. Vaak hoort een bepaald stuk afval ook helemaal niet thuis bij restafval en kan het elders nog wél gerecycleerd worden. Met dit vernieuwd beleid willen we iedereen nog meer aanzetten om afval te vermijden of aandachtig te sorteren.

Door bepaalde afvalstoffen uit het huishoudelijk afval te halen, kunnen ze hergebruikt, gecomposteerd of gerecycleerd worden. Zo wordt er minder afval afgevoerd naar de stortplaats of verbrandingsoven. Dat is beter voor ons leefmilieu, want door hergebruik en recyclage dring je het gebruik van nieuwe grondstoffen en energie terug.

Bestel je container via de Groene Lijn

Alle vragen of bemerkingen die verband houden met je afvalcontainers regel je gemakkelijk via de gratis Groene Lijn. Voor bestellingen en een heleboel andere dingen hoef je dus niet meer naar het gemeentehuis te komen. Ook voor het inleveren van je containers kan je een afspraak maken voor een ophaling aan huis. Je hoeft je afvalcontainers dus niet meer zelf naar het gemeentehuis te brengen.

Wat kan je van thuis uit regelen?

In het service center van Diftar ('Mijn container') kan je nadat je je inlogt met je rijksregisternummer en je wachtwoord een heleboel dingen van thuis uit regelen.

 • een container bestellen
 • een container te laten ophalen (vb. bij een verhuis)
 • melden dat je container verdwenen of gestolen is
 • het containervolume te wijzigen
 • een verhuis (binnen of buiten de gemeente) melden
 • je afvalverbruik opvolgen
 • een factuur terugvinden
 • niet-geledigde containers melden
 • domiciliëring aanvragen

Belangrijke richtlijnen

 • De afvalophaler rijdt vanaf 5 u. rond. Je mag dan ook de avond ervoor vanaf 19 u. je container(s) op het voetpad plaatsen. Zorg wel dat de veiligheid en de vrije doorgang van voetgangers, fietsers of gemotoriseerde voertuigen daardoor niet in het gedrang komt. Na de lediging vragen wij je om je container(s) vóór 19 u. van de openbare weg te verwijderen.

 • Je dient je container(s) met gesloten deksel aan te bieden, want alles wat uitpuilt, wordt sowieso niet meegenomen. Indien je regelmatig met dat probleem geconfronteerd wordt, bestel je best een grotere of een extra container.

 • Het is verboden om stoffen of voorwerpen in je container(s) te deponeren die een risico vormen voor de veiligheid of de gezondheid van het ophaalpersoneel en van de omwonenden.

 • Vooral bij je GFT+-container kan het nuttig zijn op de bodem (en eventueel tegen de zijkanten) een laagje papier of karton te steken. Zo blijft het natte materiaal minder in de container kleven bij de lediging. 

Meer info en bestellen?

Groene Lijn (gratis): tel. 0800-98 003
e-mail: mijncontainer@wommelgem.be
website: meld je aan via de applicatie 'mijn container'