Wat is Diftar?

Wat

In Wommelgem wordt voor de ophaling van het restafval en het GFT+-afval gewerkt met een geautomatiseerd afvalregistratiesysteem (DIFTAR-systeem). Dat systeem maakt gebruik van grijze afvalcontainers (voor restafval) en groene (voor GFT+-afval) voorzien van een elektronische chip. De code van die chip is gekoppeld aan je adresgegevens (op de zelfklever met streepjescode).

Zo werkt het DIFTAR-systeem

Telkens als je je container(s) laat ledigen, wordt jouw code geregistreerd door de antennes op de vuilkar en weggeschreven in de boordcomputer. Die gegevens worden dan na de inzameling door de ophaler doorgegeven aan de gemeentelijke administratie. Op basis van die gegevens gebeurt de facturatie.

Voor de betaling van de inzameling van rest- en GFT+-afval wordt gewerkt met een provisiesysteem. Via dat systeem zet je een voorschot of provisie klaar om het ledigen van je afvalcontainers te betalen. Bij elke lediging van de container(s) wordt de kostprijs van de lediging in mindering gebracht op dat voorschot. Wanneer je voorschot bijna opgebruikt is, krijg je automatisch een betalingsuitnodiging om bij te storten. Het bedrag dat gevraagd wordt, is een geschat verbruik voor zes maanden. De gevraagde provisie verschilt per gezin naargelang het aantal containers, de inhoud van de container(s) en het aantal ledigingen in de voorbije maanden.

Kostprijs

Aan afvalinzameling en -verwerking zijn erg hoge kosten verbonden. Onze gemeente kiest ervoor om niet aan iedereen evenveel aan te rekenen (door bijvoorbeeld de gemeentebelasting te verhogen). Onze gemeente wil de kosten verdelen volgens het principe de vervuiler betaalt. Het is dan ook logisch dat diegene die veel afval aanbiedt, meer betaalt dan iemand die door een milieubewuste ingesteldheid minder afval heeft. Daarom werd het ledigingstarief gekoppeld aan de inhoud van de containers, want in een grote container kan meer afval dan in een kleine. Een groot deel van de werkelijke kosten van de afvalinzameling en -verwerking neemt het gemeentebestuur voor haar rekening. Het door jou te betalen deel vind je terug in onderstaande tabel.

Restafval

De waarborg voor een restafvalcontainer bedraagt 50 euro. De kostprijs per liter is 0,0325 euro. In de tabel vind je een volledige oplijsting van de kostprijs.

Inhoud Kostprijs per lediging Provisie
40 liter 1,30 euro 25 euro
140 liter 4,55 euro 50 euro
240 liter 7,80 euro 50 euro

GFT+

De waarborg voor een GFT+-container bedraagt 50 euro. De kostprijs per liter is 0,025 euro. In de tabel vind je een volledige oplijsting van de kostprijs.

Inhoud Kostprijs per lediging Provisie
40 liter 1 euro 25 euro
120 liter 3 euro 50 euro
240 liter 6 euro 50 euro

Minder verspillen, meer recycleren

Met dit systeem hoopt de gemeente zoveel mogelijk afvalpreventie en scheiding aan de bron te stimuleren. Door bepaalde afvalstoffen uit het huishoudelijk afval te halen, kunnen ze hergebruikt, gecomposteerd of gerecycleerd worden. Zo wordt er minder afval afgevoerd naar de stortplaats of verbrandingsoven. Dat is beter voor ons leefmilieu, want door hergebruik en recyclage dring je het gebruik van nieuwe grondstoffen en energie terug.

Bestel je container via de Groene Lijn

Alle vragen of bemerkingen die verband houden met je afvalcontainers regel je gemakkelijk via de gratis Groene Lijn. Voor bestellingen en een heleboel andere dingen hoef je dus niet meer naar het gemeentehuis te komen. Ook voor het inleveren van je containers kan je een afspraak maken voor een ophaling aan huis. Je hoeft je afvalcontainers dus niet meer zelf naar het gemeentehuis te brengen.

Wat kan je van thuis uit regelen?

In het service center van Diftar ('Mijn container') kan je nadat je je inlogt met je rijksregisternummer en je wachtwoord een heleboel dingen van thuis uit regelen.

 • een container bestellen
 • een container te laten ophalen (vb. bij een verhuis)
 • melden dat je container verdwenen of gestolen is
 • het containervolume te wijzigen
 • een verhuis (binnen of buiten de gemeente) melden
 • je afvalverbruik opvolgen
 • een factuur terugvinden
 • niet-geledigde containers melden

Wat mag er in mijn afvalcontainers?

Bekijk hier het overzicht van toegelaten afval voor de grijze restafvalcontainer

Bekijk hier het overzicht van toegelaten afval voor de groene afvalcontainer (GFT+)

Belangrijke richtlijnen

 • De afvalophaler rijdt vanaf 5 u. rond. Je mag dan ook de avond ervoor vanaf 19 u. je container(s) op het voetpad plaatsen. Zorg wel dat de veiligheid en de vrije doorgang van voetgangers, fietsers of gemotoriseerde voertuigen daardoor niet in het gedrang komt. Na de lediging vragen wij je om je container(s) vóór 19 u. van de openbare weg te verwijderen.

 • Je dient je container(s) met gesloten deksel aan te bieden, want alles wat uitpuilt, wordt sowieso niet meegenomen. Indien je regelmatig met dat probleem geconfronteerd wordt, bestel je best een grotere of een extra container.

 • Het is verboden om stoffen of voorwerpen in je container(s) te deponeren die een risico vormen voor de veiligheid of de gezondheid van het ophaalpersoneel en van de omwonenden.

 • Vooral bij je GFT+-container kan het nuttig zijn op de bodem (en eventueel tegen de zijkanten) een laagje papier of karton te steken. Zo blijft het natte materiaal minder in de container kleven bij de lediging. 

Meer info en bestellen?

Groene Lijn (gratis): tel. 0800-98 003
e-mail: mijncontainer@wommelgem.be
website: meld je aan via de applicatie 'mijn container'