Visvergunning

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 19 december 2013.
Datum publicatie website: maandag 20 januari 2014.

Artikel 1

Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de prijzen van de visverloven per kalenderjaar als volgt vastgesteld;

  • 25 € per jaar voor het gebruik van één of twee vislijnen voor de vissers welke niet in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven;
  • 10 € per jaar voor het gebruik van één of twee vislijnen voor de vissers welke in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven;

Dit visgeld omvat een periode van een kalenderjaar, gedeelten van een jaar worden niet in aanmerking genomen.

De vergoeding is dus voor een heel jaar verschuldigd, ongeacht op welk tijdstip van het jaar de visvergunning ook wordt aangevraagd en bekomen.

Vrijstellingen en verminderingen :

  • Kinderen tot 12 jaar genieten een verminderd tarief van 10 € per jaar, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of niet;
  • Personen vanaf 60 jaar en gehandicapten vanaf 66% invaliditeit genieten eveneens een verminderd tarief van € 10 € per jaar, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of niet;
  • Voormelde personen moeten het bewijs leveren aan de hand van de identiteitskaart, en voor de gehandicapten aan de hand van een attest waaruit voornoemde invaliditeit blijkt.

Artikel 2

Bij competitiewedstrijden ingericht op het domein Fort 2 en waarvoor voorafgaandelijk door het Schepencollege toelating werd verleend, dienen de deelnemers een vergoeding van 1,25 €. per persoon en per dag te betalen, voor zover zij geen houder zijn van het hiervoor vermelde visverlof. De inrichters dienen voor de wedstrijd een volledige lijst met deelnemers voor te leggen op basis waarvan de heffing van de vergoedingen zal geschieden.

Artikel 3

De kwijting van de in artikel 1 vermelde vergoeding geschiedt door aflevering van een viskaart. Deze viskaart, welke strikt persoonlijk is, moet steeds in het bezit zijn van de visser en is tevens de toelating om te vissen op het water van Fort 2.