Visienota van het Routeplan 2030 goedgekeurd

Gepubliceerd op dinsdag 3 juli 2018 9.25 u.
Op 27 juni heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de visienota van het Routeplan 2030 voorgesteld en goedgekeurd. In totaal scharen 33 Antwerpse gemeenten zich achter deze nieuwe kijk op mobiliteit, die de gebruiker centraal stelt en tien gedeelde ambities voor de toekomst voorstelt.

De vervoerregio bestaat uit 33 gemeenten, van Essen tot Boom, van Beveren tot Malle. Ook Wommelgem maakt deel uit van de vervoerregio. Daarnaast zitten ook de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, NMBS, De Lijn, het agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in de groepering. Samen stippelen ze een duurzame aanpak uit voor de toekomst van de Antwerpse en Vlaamse mobiliteit.

Wat is de kern van de visienota?

Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij is het belangrijk om het gebruik van openbaar vervoer en de fiets verder te bevorderen tot een modal split (keuze in vervoersmiddel) van 50/50. 

Wat zijn de ambities?

De visienota omvat maatregelen voor zowel openbaar vervoer, fiets als auto. Welk vervoersmiddel je ook kiest, je reis moet veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam zijn. Dat betekent dat netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten comfort, kwaliteit en veiligheid moeten bieden. Die ambitie wordt uitgewerkt in tien principes, zoals een verschuiving van bezit naar gebruik en de stimulatie van deelmobiliteit (zoals deelfietsen en deelauto's). 

Meer info?

Je kan de beknopte principes en de volledige visienota nalezen op deze website (klik hier). Je kan ook lezen wat de volgende stappen zijn om het meerjarenprogramma samen te stellen en om concrete maatregelen te nemen.