Verkiezingen op 9 juni

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2024 14.09 u.

Op zondag 9 juni trekken we naar de stembus voor de federale verkiezingen. We stemmen die dag voor het Vlaams Parlement, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers én voor het Europees parlement.

Wie stemt?

Alle Belgen die ouder dan 16 jaar zijn krijgen een oproepingsbrief voor de verkiezingen. Belgen onder de 18 jaar stemmen enkel voor het Europees parlement. Meerderjarige Belgen stemmen voor de 3 verkiezingen.

Europese onderdanen die in onze gemeente verblijven worden enkel uitgenodigd en kunnen enkel stemmen in België voor het Europees Parlement als ze zich vóór 31 maart geregistreerd hebben als kiezer in België. Zij stemmen niet mee voor het Vlaams Parlement of voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Waar en wanneer ga je stemmen?

De stembureaus zijn op zondag 9 juni geopend van 8 tot 16 u. Ze bevinden zich in Vrijetijdscentrum Brieleke. Minstens 15 dagen voor de verkiezingsdag ontvang je je oproepingsbrief. Met deze oproepingsbrief en je geldige identiteitskaart meld je je aan bij het stembureau. Heb je op 30 mei nog geen oproepingsbrief ontvangen, maak dan een afspraak bij de dienst burgerzaken om een duplicaat aan te vragen.

Hoe bereik ik het Brieleke?

  • Met de fiets of te voet: Indien mogelijk kom je best met de fiets of te voet. Zo zorg je mee voor een vlotte verkeersdoorstroming.
  • Met de bus: De gemeente voorziet tussen 8 en 13 u. een pendelbus met 10 opstaphaltes (zie plannetje). Om de 30 minuten vertrekt er een bus naar het Brieleke.
  • Met de wagen: Volg de aangebrachte verkeerssignalisatie, want in enkele straten rond het Brieleke voeren we tijdelijke een enkele rijrichting in om de verkeerscirculatie te vergemakkelijken (zie plannetje).

Afwezigheden en Volmachten

Alle Belgen die 16 jaar of ouder zijn op 9 juni 2024 moeten stemmen. Verblijf je die dag in het buitenland, moet je werken, ben je ziek of heb je iets anders aan de hand? Dan kan je jouw stem toch uitbrengen door iemand anders een volmacht te geven. Alle informatie hierover vind je in de vorige editie van de Wommelgemnaar en op de website van FOD Binnenlandse Zaken: verkiezingen.fgov.be.

Kan je niet gaan stemmen en kan je geen volmacht geven? Breng dan een bewijs van de reden dat je niet kan gaan stemmen (vb. doktersattest, attest van de werkgever …) en je oproepingsbrief binnen bij het onthaal in de Handboogstraat.

Vraag eenvoudig online een elektronische volmacht aan en log in met itsme of je kaartlezer en volg de instructies. De aanvraag zal dan online verwerkt worden. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken bij het Gemeentehuis.

Liever de traditionele weg? Download het volmachtformulier van onze website. Vul het formulier in en maak een afspraak bij de dienst burgerzaken via 03 355 50 50 of via onze afsprakenmodule.

Oefenen op de computer?

Wil je voor de verkiezingen graag al eens oefenen op de stemcomputer? Dat kan van maandag 13 mei tot en met donderdag 28 mei in de bibliotheek. Op maandagen tussen 18 en 19.30 u. en op donderdagen van 15 tot 16.30 u. zijn de digihelpers aanwezig om te helpen.

Aangepast vervoer nodig?

De Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer Antwerpen, of de MAV Antwerpen, coördineert de aanvragen van personen die beroep willen doen op aangepast vervoer. Zij doen hiervoor beroep op verschillende partners. Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 zullen zij de coördinatie op zich nemen voor de organisatie van het vervoer van rolstoelgebruikers naar de stemlokalen. Het is belangrijk tijdig te reserveren, aangezien de capaciteit beperkt is


MAV Antwerpen is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 u. op het gratis nummer 0800 32 732 en per mail: mav@provincieantwerpen.be 

Nog vragen?

De verkiezingswebsite verkiezingen.fgov.be is het belangrijkste referentiepunt voor het beantwoorden van bijna alle vragen. Vind je toch niet het antwoord op je vraag, dan kan je je vraag rechtstreeks stellen aan de FOD Binnenlandse Zaken via het contactformulier op deze site. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst burgerzaken.