Verkiezingen 2024

Wat

In 2024 trekken we twee maal naar de stembus. De FOD Binnenlandse Zaken bereidt de federale, regionale en Europese verkiezingen voor die doorgaan op 9 juni 2024. Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de verkiezingen van 9 juni 2024.

Voor Belgen in België

Ben je als Belg (18+) ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan moet je je niet inschrijven voor de verkiezingen. Je wordt automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen. Voor het eerst moeten ook jongeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de Europese verkiezingen. 

Waar stemmen

In Wommelgem stemt iedereen in het Vrijetijdcentrum Brieleke. Op je oproepingskaart lees je in welk stembureau je moet stemmen.

Hoe bereik ik het Brieleke?

Indien mogelijk kom je best met de bus of te voet. Zo zorg je mee voor een vlotte verkeersdoorstroming.

Tussen 8u en 13u voorziet de gemeente een pendelbus met 10 opstaphaltes. Om de 30 minuten vertrekt er een bus naar het Brieleke.

Als je met de wagen komt volg dan de aangebrachte verkeerssignalisatie, want in enkele straten rond het Brieleke voeren we tijdelijk een enkele rijrichting in om de verkeerscirculatie te vergemakkelijken.

Bekijk hier het plan

Wat meebrengen 

Breng volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Je oproepingskaart
  • Je identiteitskaart

Als je stemt met volmacht: het volmachtformulier en de oproepingsbrief van de persoon die jou volmacht heeft gegeven.

De stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur. 

Ben je een rolstoelgebruiker of slecht te been? Dan kan je in elk bureau van je opgegeven kieslocatie je stem uitbrengen in een aangepast, toegankelijk stemhokje.

Oefenen 

Van maandag 13 mei tot en met donderdag 28 mei kan je oefenen op de stemcomputers in de bibliotheek. Op maandagen tussen 18u en 19u30 en op donderdagen van 15u tot 16u30 zijn de digihelpers aanwezig om te helpen.

Of bekijk onderstaand filmpje over hoe elektronisch stemmen verloopt:

https://www.youtube.com/watch?v=4msYbPEEuIg 

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Alle informatie over wat je moet doen wanneer je niet kan gaan stemmen vind je op de website van FOD Binnenlandse Zaken.

Stemmen bij volmacht

Kan je niet gaan stemmen, maar wil jij je stem toch laten gelden? Geef dan een volmacht aan een andere kiezer.

Alle info over een stemming bij volmacht vind je op de website van FOD Binnenlandse Zaken.

Download hieronder de nodige formulieren

Attest van afwezigheid

Kan je niet gaan stemmen én geen volmacht geven, dan kan je een attest van afwezigheid (opgemaakt door een dokter, werkgever,...) en je oproepingsbrief binnen brengen bij het onthaal, ter attentie van de dienst burgerzaken. Jouw afwezigheid wordt geregistreerd en de bewijzen worden aan de vrederechter bezorgd.

Ongewettigd afwezig

Breng je jouw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en heb je geen afwezigheidsattest of verklaring op eer afgelegd, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De rechtbank bepaalt dan welke boete je krijgt als je wordt vervolgd. Je kan de reden waarom je niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

Voor Belgen in het buitenland

Verblijf je als Belg in het buitenland en ben je ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, dan moet je je inschrijven bij je consulaire beroepspost om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Meer info vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor Europeanen die verblijven in België

Als je als Europese burger in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. Let wel: je kan dan niet deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst. Meer info over de uitoefening van je stemrecht en verkiesbaarheidsrecht vind je op https://europeanelections.belgium.be.

In sommige gevallen kan je ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Schrijf je dan in via inschrijving.verkiezingen.fgov.be.

Heb je vragen over de verkiezingen van 9 juni?

In tijden van verkiezingen krijgt de FOD Binnenlandse Zaken heel wat vragen. Om die op een efficiënte manier te kunnen beantwoorden, heeft de FOD een nieuwe communicatielijn opgezet. Op de verkiezingswebsite vind je het antwoord op bijna alle vragen. De FOD Binnenlandse Zaken breidt regelmatig de lijst met veel gestelde vragen uit. Vind je hier toch geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op via dit online formulier.