Verhaalbelastingen

Aangenomen door de gemeenteraad op 11 december 2012
Datum publicatie website: woensdag 14 maart 2018

Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt de toepassing van de vroegere belastingverordeningen op de verwerving van de zate van de openbare wegen en behoud van de verhaalbelastingreglementen op de grond-, de verhardings- en de rioleringswerken behouden op de toestanden die tijdens hun heffingsduur ontstonden, met dien verstande evenwel dat voor de vestiging, invordering en oplossing van de geschillen ter zake wordt verwezen naar het decreet van 30 mei 2008 en later aanvullingen.