Maatregelen tegen het coronavirus aangepast vanaf 18 mei

Gepubliceerd op donderdag 16 april 2020 12.10 u.
Vanaf 18 mei worden de geldende maatregelen tegen het coronavirus opnieuw stapsgewijs aangepast. Belangrijk om te weten is dat elke maatregel blijft gelden tot het moment dat hij expliciet herroepen wordt.

Het is nog steeds vitaal om met zo weinig mogelijk mensen in contact te komen. Volg de maatregelen nauwgezet om het risico voor jezelf en je naasten zo klein mogelijk te houden. We zetten alles nog even op een rijtje.

De planning in vogelvlucht

De planning voor de exitstrategie (klik hier voor een overzicht) werd op vrijdag 24 april bekendgemaakt. Dit is een voorlopige planning die steeds aangepast kan worden. De data kunnen dus nog veranderen en ook de aanpassing van elke maatregel kan nog bijgestuurd worden indien de veranderde situatie dat vereist. 

Ga snel naar de juiste informatie 

>> Klik hier voor de algemene maatregelen
>> Klik hier voor informatie over de mondmaskers
>> Klik hier voor de maatregelen voor bedrijven en winkels
>> Klik hier voor het vrijwilligersnetwerk in Wommelgem
>> Klik hier voor de dienstverlening van het lokaal bestuur
>> Klik hier voor de bestelmogelijkheden bij lokale middenstand

Algemene maatregelen

Wanneer mag ik buiten komen? Je wordt verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

 • Gaan werken
 • Een verplaatsing in het kader van je werk
 • Naar de winkel gaan
 • Naar de bankautomaat gaan
 • Naar de dokter gaan
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen

Naar de winkel gaan doe je best alleen of met een minimum aan huisgenoten als het echt niet anders kan. De winkels gaan immers maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in hun zaak toelaten. Zo blijft het voor iedereen veilig. 

Bezoek

In de eerdere fasen van de lockdown werd je contact zoveel mogelijk beperkt tot de personen die met jou onder hetzelfde dak wonen. Vanaf 10 mei kan je er als huishouden voor kiezen om af te spreken met één ander huishouden. Tijdens de persconferentie had de premier het over ‘vier personen’, maar het is niet aan te raden dat die personen elk uit een ander huishouden afkomstig zijn. Op die manier wordt contactonderzoek al snel onmogelijk.

Beter is dus dat één huishouden afspreekt met één ander huishouden. De twee huishoudens die willen afspreken stappen bij wijze van spreken in een bubbel, en verbinden zich ertoe om niemand anders in die bubbel toe te laten. Ze gaan dus niet op bezoek bij anderen en nodigen niemand bij hun thuis uit, behalve elkaar. Je mag dus ook niet met de bubbel waar je op bezoek gaat naar een museum in de buurt of naar de zoo gaan, enkel met de personen die samen met jou onder hetzelfde dak wonen.

Hou bovendien altijd rekening met de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen. 

Samen sporten

Fysieke activiteit in open lucht blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Je mag dus alleen buiten zijn zolang de sportactiviteit duurt. Je mag sinds kort in openlucht sporten met maximaal twee vrienden, altijd ook dezelfde twee. Hier geldt dus ook het principe van de bubbel: je verbindt je ertoe enkel met deze perso(o)n(en) te sporten. Naast wandelen en fietsen zijn vanaf dan ook andere contactloze sporten (bijvoorbeeld tennis) toegelaten. Je mag daarvoor echter geen infrastructuur (zoals cafetaria of douches) gebruiken.

Mondmaskers

Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd comfortmasker – ook een belangrijke rol speelt in de afbouwstrategie. Een masker dat mond én neus bedekt is vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen ouder dan twaalf jaar. In de openbare ruimte wordt het gebruik van een mondmasker aanbevolen, in het bijzonder wanneer je naar de winkel gaat.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is. De autoriteiten herinneren eraan dat het afdekken van de mond en de neus in het algemeen niet voldoende bescherming biedt als je niet correct omgaat met de veiligheidsafstanden en de hygiënische maatregelen. Die maatregelen blijven dus zeker gelden.

Handleiding mondmaskers

De overheden willen elke inwoner voorzien van minstens één mondmasker en twee filters. Ook Lokaal Bestuur Wommelgem bedeelde mondmaskers onder de inwoners. De handleiding van deze mondmaskers (klik hier) en hoe je ze kan verkleinen (klik hier) vind je ook nog onderaan deze pagina. Je kan ook zelf een stoffen mondmasker maken dat na elk gebruik gewassen dient te worden. Meer informatie over het patroon en de werkwijze voor huisgemaakte mondmasker vind je op deze website (klik hier).

Maatregelen voor bedrijven en winkels

Welke winkels mogen openblijven? Alle winkels zijn gesloten, behalve:

 • Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22 u.)
 • Winkels die hoofdzakelijk dierenvoeding verkopen
 • Apotheek
 • Krantenwinkels
 • Benzinestations
 • Doe-het-zelfwinkels en tuincentra
 • Stoffenwinkels

Vanaf 11 mei zullen alle winkels opnieuw geopend kunnen worden, indien ze kunnen voldoen aan onderstaande maatregelen. De overheid benadrukt heel sterk dat je enkel noodzakelijke inkopen mag doen, en dat in je eigen dorp of stad of in het dorp of de stad waar je werkt. Je gaat ook alleen naar de winkel, tenzij je een minderjarige of hulpbehoevende persoon begeleidt, om een te grote toevloed mensen te vermijden. Zie je dat de winkelstraat of winkel erg druk is? Keer dan om en bezoek de winkel op een ander tijdstip. Volg de aanwijzingen in de winkel of de winkelstraat (in verband met looprichtingen of wachtrijen).

Op welke voorwaarde mogen deze winkels openen?

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten gerespecteerd worden:

 • Een sociale afstand van 1,5 meter moet gegarandeerd kunnen worden.
 • In supermarkten mag maximaal één klant per 10 m² en voor maximaal 30 minuten aanwezig zijn.
 • Kortingen en promoties zijn verboden.
 • Voedingswinkels mogen open zijn van 7 – 22 u.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 u.

De normale bevoorrading voor deze winkels is nog steeds gegarandeerd! Sommige winkels geven 's ochtends voorrang aan oudere mensen om in de meest veilige omstandigheden hun boodschappen te doen.

Vrijwilligersnetwerk

Lokaal Bestuur Wommelgem coördineert de hulpvragen van kwetsbare inwoners en brengt hen samen met helpende handen, voor bijvoorbeeld boodschappen, gaan wandelen met de hond of een telefoontje om de stilte te doorbreken. Lees hier meer over ons vrijwilligersnetwerk en stel je kandidaat.

Horeca

Cafés blijven gesloten, alsook eetzalen van restaurants. Restaurants die aan thuislevering doen, of een traiteurdienst aanbieden, mogen hun keuken wel openen. Let wel op dat er geen lange wachtrijen ontstaan en hou de nodige afstand. Een aantal horecazaken hebben zich dan ook geherorganiseerd. Onderaan vind je een overzicht.

De wekelijkse markt mag opnieuw opgestart worden. We bekijken momenteel de praktische maatregelen die we moeten nemen om de markt veilig te laten verlopen.

Economie

Telewerk is verplicht in alle ondernemingen die niet behoren tot de essentiële diensten, ongeacht hun grootte en voor alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Wanneer dit niet mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 m gegarandeerd worden. Deze regel geldt ook voor de organisatie van het vervoer door de werkgever.

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

Vanaf 4 mei zijn de industrie en B2B-services geleidelijk opnieuw opgestart. Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

Vanaf 18 mei starten contactberoepen zoals kappers of schoonheidsspecialisten opnieuw te werken op afspraak. Verder zijn er ook strikte veiligheidsmaatregelen die gelden om een bezoekje aan de kapper zo veilig mogelijk te laten verlopen. Informeer zeker voor je afspraak wat je precies moet doen om in orde te zijn (bv. een mondkapje dragen).

Scholen

De kinderdagverblijven werden opnieuw opgestart. Sommige leerjaren mogen vanaf 18 mei deeltijds opnieuw les volgen in de klas. Ondertussen blijven de leerkrachten ook thuisopdrachten voorzien voor de andere leerjaren.

De lessen blijven opgeschort, maar voor wie geen kinderopvang heeft, blijft er opvang gegarandeerd. Ook de voor- en naschoolse opvang blijven, alsook de gemachtigde opzichters voor de veilige route naar school. Schooldirecties zullen je op de hoogte brengen van de regeling die geldt in je school. Het blijft ten stelligste afgeraden de grootouders te betrekken bij de opvang van je kinderen. Het is enkel mogelijk wanneer de grootouders al in jouw gekozen 'bezoekbubbel' zitten en niet tot een risicogroep behoren (65+, gezondheidsproblemen,...). 

Buitenschoolse kinderopvang 't Evertje blijft open, nieuwe inschrijvingen zijn momenteel echter enkel mogelijk op afspraak. Telefoneer hiervoor naar 0475-22 84 87 of mail naar bko@wommelgem.be.

Dienstverlening van ons lokaal bestuur

Wordt de administratieve dienstverlening behouden? Administratieve dienstverlening mag worden voortgezet (huwelijk, officiële aktes, etc.). 

Als lokaal bestuur stellen we alles in het werk om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen en je verder te helpen. Onze diensten blijven dan ook operationeel, maar werken maximaal thuis. Voor de diensten die op locatie werken, worden de preventieve maatregelen maximaal in acht genomen.

Vanaf dinsdag 2 juni kan opnieuw zonder afspraak langsgaan bij de sociale dienst, elke dinsdag en elke donderdag tussen 9 en 11 u. De schuifdeur blijft wel gesloten, dus je moet even aanbellen vooraleer je binnen kan.

Wij zijn tijdens de openingsuren steeds telefonisch bereikbaar op het nummer 03-355 50 50. Je kan voor verschillende aanvragen en attesten ook gebruik maken van het digitaal loket of je kan via e-mail zaken regelen.

 • Voor de dienst burgerzaken kan je enkel op afspraak komen en dat enkel voor de dienstverlening die niet via het e-loket of e-mail geregeld kan worden. Stel niet-dringende bezoeken uit.
 • Voor de juridische dienst, dienst seniorenzorg en dienst omgeving vragen wij je om telefonisch contact op te nemen met het onthaal. De medewerkers zullen van op afstand jouw vraag zo snel mogelijk verwerken.

Behandeling omgevingsvergunningen opnieuw opgestart

Om de coronacrisis het hoofd te bieden werd er een Nooddecreet gestemd op het vlak van omgevingsgerelateerde materies. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.

Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020;
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Maatregelen voor culturele en sportieve activiteiten

Worden bijeenkomsten toegestaan? Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische of recreatieve activiteiten (bv. speeltuintjes bezoeken, ...) worden verboden tot en met 30 juni, ongeacht of ze privé of publiek zijn. Sportwedstrijden blijven verboden tot 31 juli, massa-evenementen al zeker tot 31 augustus.

Sporten in clubverband is mogelijk vanaf 18 mei, maar enkel in openlucht, wanneer de afstandsregels nageleefd kunnen worden en onder toezicht van een coach. Kleedkamers en cafetaria mogen niet gebruikt worden.

Lopen, skaten, vissen,... is toegestaan onder de gekende voorzorgsmaatregelen.

Musea, erfgoed en dierenparken mogen vanaf 18 mei opnieuw de deuren openen, op voorwaarde dat ze beschikken over een ticketingsysteem zodat er nooit te veel bezoekers tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn.

Toekomstige maatregelen

Ten vroegste op 8 juni zal de Nationale Veiligheidsraad zich uitspreken over de analyses en voorstellen van de groep die belast is met de exitstrategie, onder meer over de juiste timing en de voorwaarden voor de geleidelijke heropening van de horecazaken, maar ook over de aanpak van scholen, stages, jeugdbewegingen en reizen. 

Maatregelen voor het transport

Is het openbaar vervoer nog steeds beschikbaar? Het openbaar vervoer blijft actief maar dient enkel gebruikt te worden voor essentiële reizen. Gebruik waar mogelijk een alternatieve vervoersmethode (te voet, met de fiets of met de auto) om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft. Is het openbaar vervoer je enige optie? Reis dan indien mogelijk buiten de spitsuren.

De Lijn past nu ook haar dienstverlening aan. Vanaf maandag 4 mei rijdt De Lijn de dienstverlening zoals die in een normale schoolperiode van kracht is. Enkele uitzonderingen daarop zijn het Antwerps tramnet, de belbussen en de nachtnetten. De meest recente info is ook altijd terug te vinden op de website van De Lijn (klik hier).

Mag ik nog naar het buitenland? Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Raadpleeg de website:

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000.

Maatregelen voor ziekenhuizen en WZC's

Zijn er speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen? Alle consultaties, testen en niet dringende medische ingrepen worden geannuleerd. Alle noodzakelijke therapieën (chemo, dialyse.) kunnen doorgaan. De patiënten kunnen begeleid worden door slechts één persoon. Momenteel wordt bekeken hoe de toegang tot algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg op korte termijn veilig en geleidelijk uitgebreid kan worden.

Zijn bezoeken in de ziekenhuizen toegestaan? Enkel bezoeken van stagiaires, ouders van gehospitaliseerde kinderen en dichte familie van patiënten in kritieke toestand zijn toegestaan.

Kunnen bloeddonatiecentra openblijven? Ja. Bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits het in acht nemen van de social distancing maatregelen. 

Is er bezoek mogelijk in woonzorgcentra? Over deze maatregel was na de bekendmaking veel verwarring. Intussen heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke beslist om de nieuwe richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad niet uit te voeren. De Vlaamse regering zal in overleg met de zorgsector bekijken wanneer en hoe het veilig en haalbaar is om bezoekers te ontvangen. Contacteer voor meer informatie het woonzorgcentrum in kwestie, zij kunnen je meer informatie geven over hun huidige bezoekregeling.

Bestelmogelijkheden bij de lokale middenstand

Heel wat restaurants en voedingszaken leveren aan huis. Onderaan kan je een lijst met contactgegevens downloaden om je bestelling te plaatsen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld. Staat het initiatief van jouw handelszaak hieronder nog niet vermeld? Stuur dan zeker een mailtje naar informatiedienst@wommelgem.be.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

 • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
 • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
 • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
 • Je kan boeken en andere materialen uitlenen via het uitleenpunt (klik hier) van de bib
 • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket