Uitnodiging: online focusgroepgesprek gemeentelijke basisscholen

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 19.03 u.
In het voorjaar maakte het gemeentebestuur de intentie kenbaar om onze gemeentelijke basisscholen over te dragen naar het gemeenschapsonderwijs.

Dat zorgde voor behoorlijk wat beroering bij meerdere betrokkenen: (groot)ouders, leerlingen, leraren maar ook individuele burgers maakten duidelijk kenbaar dat ze over zo’n belangrijke beslissing in dialoog willen gaan en op een veilige manier hun mening willen kenbaar maken omdat ze een warm hart toedragen aan het Wommelgemse gemeentelijk basisonderwijs. Ze gaven ook aan te ervaren dat alles te snel gaat. Ze zien aantrekkelijke toekomstmogelijkheden, ze willen bezorgdheden uiten en ze hebben vragen bij de mogelijke overdracht van ons gemeentelijk onderwijs naar het GO!

Ook jij kan participeren!

Het gemeentebestuur zet nu een participatietraject op dat zich vertaalt in meerdere inspraakactiviteiten voor zowel medewerkers van de scholen, (groot)ouders met kinderen in ’t Laar of in Het Oogappeltje, leerlingen als individuele burgers. 

We organiseren op 2 februari van 19:30 tot 22:00 u. een specifiek inspraakmoment voor individuele burgers die geen medewerker zijn van de school en die geen (klein)kind hebben dat school loopt in één van de betrokken scholen. Voor die doelgroepen zijn er immers aparte momenten ingepland. Het focusgroepgesprek wordt begeleid door procesbegeleiders van ‘domo de refontiro’ die als onderwijsdesignbureau een grondige expertise hebben in het begeleiden van scholen en lokale besturen.

Omwille van de COVID-maatregelen hebben we besloten deze sessie online te organiseren. We hadden liever een ‘live’ focusgroepgesprek in een zaal georganiseerd, maar je begrijpt dat dat op dit moment niet mogelijk is door COVID. Wie dit wenst, kan, onder begeleiding van een gemeentelijke medewerker, in de bibliotheek via een computer ook online deelnemen aan deze inspraakactiviteit.

We rekenen tijdens de inspraakactiviteit op een open en respectvolle dialoog. Tijdens het focusgroepgesprek wensen we meningen/inzichten te registreren aan de hand van vijf open vragen, het is dus geen debat of discussiemoment. We waarderen je engagement om deze inspraakmogelijkheid te benutten.

Hoe inschrijven?

Je kan enkel deelnemen als individuele burger aan deze inspraakactiviteit en dit via voorinschrijving. We beperken het aantal deelnemers tot maximaal 30 personen en dit omwille van de methodiek die we voor de inspraakactiviteit hanteren en om interactie mogelijk te maken. 

Je kan inschrijven via afspraken@wommelgem.be tot 25 januari 2021. Je zal een bevestiging ontvangen, rekening houdend met het maximum aantal deelnemers. 

Noteer duidelijk bij jouw inschrijving:

  • dat je inwoner bent van Wommelgem
  • of je wenst gebruik te maken van een computer in de bibliotheek
  • dat je akkoord bent dat jouw naam en e-mailadres doorgegeven wordt aan de procesbegeleiders van ‘domo de refontiro’ om jouw persoonlijke uitnodigingslink aan te kunnen maken voor de online-meeting. 

Vragen en suggesties

Contacteer ons via afspraken@wommelgem.be of telefonische via 03-355 50 50

Eén droom delen we sowieso allemaal: voor de Wommelgemse kinderen en jongeren onderwijs mogelijk maken dat krachtig, warm, kwaliteitsvol, relevant én verbluffend is! Vandaag en in de toekomst.