Tussenkomst OCMW begrafenis

Wat

Bij een overlijden betalen familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn, als de familieleden onvoldoende middelen hebben of grondige redenen aanhalen om de begrafenis niet ten laste te nemen, zal het OCMW voor een waardige begrafenis zorgen.

Voor kinderen die onderhoudsplichtig werden gesteld, kan het OCMW geen tussenkomst verlenen in de begrafenis van de ouders.

Het OCMW Wommelgem heeft een overeenkomst met begrafenisondernemer Goossens & Celis. Zij verzorgen de begrafenis indien dat op kosten van het OCMW gebeurt. Het OCMW neemt een vastgelegd aanbod ten laste: sobere lijkkist, 50 rouwbrieven en 50 rouwprentjes.

Wanneer het om een OCMW-begrafenis gaat, mag de begrafenisondernemer geen wijzigingen toestaan aan het vastgestelde aanbod.

Volgens de ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging van de overledene of de nabestaanden kan er een viering of een plechtigheid voorzien worden. Crematie is mogelijk indien dat de uitdrukkelijke wens was van de overledene.
 

Meer info

Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met de dienst thuis- en seniorenzorg van het OCMW.