Tuinbouwstraat Stroeckxbal - zaterdag 30 november 2019

Goedgekeurd door het college op 24 september 2019
Op de website geplaatst op 7 oktober 2019

Artikel 1 

Op zaterdag 30 november 2019 dient er over de ganse lengte van de Tuinbouwstraat een parkeerverbod geplaatst te worden aan beide zijden van de weg door middel van plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord "op 30/11/2019". De borden dienen geplaatst te worden uiterlijk 24 uur, bij voorkeur 48 uur voorafgaand aan het evenement. 

De lijst van de kentekenplaten van de voertuigen die geparkeerd waren op de parkeervrije zone op het ogenblik van de plaatsing van de borden, dienen te worden overgemaakt aan de politie. 

Artikel 2 

Het verkeer in de Tuinbouwstraat dient beperkt te worden door de plaatsing van een nadarbareel voorzien van het verkeersbord C3, met het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” ter hoogte van de ingang van de Tuinbouwstraat. Aan die nadarbareel dient een steward te staan, die drager is van een fluo hesje, om het verkeer dat zich in de Tuinbouwstraat wil begeven, te geleiden of te ontraden. 

Artikel 3 

Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor: 

  • dringende interventies van de hulpdiensten; 
  • dringend opgeroepen artsen. 

Artikel 4 

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden. 

Artikel 5 

De nodige verkeerstekens dienen geplaatst te worden door de organisator, volgens de richtlijnen van de politie. 

Artikel 6 

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien. 

Artikel 7 

De overige voorwaarden voor dit evenement worden meegedeeld via een afzonderlijk burgemeesterbesluit . 

Artikel 8 

De omwonenden dienen tijdig ingelicht te worden van het evenement. 

Artikel 9 

Bijkomende of aanvullende richtlijnen van de hulpdiensten dienen onmiddellijk en punctueel opgevolgd te worden. 

Dit besluit schept geen rechten voor een volgende editie.