Toelage voor de nutsvoorzieningen

De erkende jeugdwerkverenigingen kunnen ook centen krijgen voor het energieverbruik in hun lokalen. Ze krijgen een bepaald percentage terugbetaald van de kosten voor water, gas en elektriciteit. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verenigingen die al dan niet over een lokaal van de gemeente beschikken. 

Hoe aanvragen? Bezorg de rekeningen van het water-, gas- en elektriciteitsverbruik van vorig kalenderjaar aan de jeugddienst (telkens vóór 31 maart).