Verder in dialoog over de toekomst van onze gemeentelijke basisscholen: waar staan we nu?

Gepubliceerd op donderdag 4 maart 2021 9 u.
Het inspraaktraject is ondertussen vergevorderd en heeft twee doelstellingen: enerzijds transparant informeren en anderzijds een podium bieden om meningen kenbaar te maken.

In mei 2020 besliste onze gemeenteraad om het bestuur van onze basisscholen niet langer zelf op te nemen en het bestuur ervan over te dragen naar het onderwijsnet van het ‘GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’. Onder andere de toenemende complexiteit van het Vlaamse onderwijslandschap zette er ons als gemeentebestuur toe aan om een onderwijspartner te zoeken die garanties biedt voor een actief en inhoudelijk sterk bestuur van onze scholen.

Dat zorgde voor behoorlijk wat beroering bij meerdere betrokkenen: ouders, leerlingen en medewerkers van de twee betrokken scholen - maar ook individuele burgers - maakten duidelijk kenbaar dat ze over zo’n belangrijke beslissing in dialoog willen gaan. Ze willen op een veilige manier hun mening vertolken omdat ze ons gemeentelijk basisonderwijs een warm hart toedragen.

Ondertussen werd de gemeenteraadsbeslissing vernietigd en startte ons gemeentebestuur een inspraaktraject op om duidelijk in kaart te brengen wat alle belanghebbenden beroert en welke impact de beslissing heeft voor diezelfde belanghebbenden. Het traject wordt begeleid door het gespecialiseerde onderwijsdesign-bureau ‘domo de refontiro’.

Het inspraaktraject is ondertussen vergevorderd en heeft twee doelstellingen: enerzijds transparant informeren en anderzijds een podium bieden om meningen kenbaar te maken. Tijdens de inspraakactiviteiten wordt geen beslissing genomen, de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt immers bij de gemeenteraad. We nemen als gemeentebestuur de inzichten die we vanuit dit inspraaktraject verwerven zeer ernstig. Ze vormen een belangrijke bijkomende bron om onze beslissing op te baseren.

Focusgroepgesprekken

De verschillende focusgroepsgesprekken leerden ons in eerste instantie dat talloze mensen onze scholen een bijzonder warm hart toedragen en de werking van de scholen sterk waarderen. We leerden ook dat meerdere mensen teleurgesteld zijn dat we niet voorafgaand in dialoog gegaan zijn voordat we de beslissing genomen hebben en die boodschap hebben we goed begrepen. Bijkomend merkten we dat onderwijs een bijzonder complex domein is en dat er heel wat onduidelijkheden en mythes leven. Het is dan ook aan ons als gemeentebestuur om verdergaand te communiceren en duidelijke antwoorden te bieden op feitelijke vragen.

Zo koppelden we op 3 maart een eerste keer inhoudelijk terug naar ouders en medewerkers van de twee betrokken scholen over de conclusies én de feitelijke vragen die vanuit het inspraaktraject gekomen zijn.

Ondertussen analyseren we ook nauwgezet alle meningen en vragen en leggen we die naast het grondige vooronderzoek dat we als gemeentebestuur gedaan hebben zodat we niet over één nacht ijs gaan wanneer we een finale beslissing nemen. Welke die uiteindelijke beslissing ook zal zijn, voor ons als gemeentebestuur staat krachtig, warm, kwaliteitsvol en buurtnabij onderwijs voorop.

Meer info
Vragen en suggesties kan je bezorgen via info@wommelgem.be of telefonisch via 03-355 5050.

Melding sluiten

Vaccinatiecampagne voor de brede bevolking van start

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne voor Wommelgem op deze overzichtspagina 

  • Je ontvangt een uitnodiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid per brief. Momenteel krijgen de hoogste leeftijdscategorieën hun uitnodiging.
  • Heb je problemen om online een afspraak te maken? Neem contact op met de vaccinatiehelpdesk via het telefoonnummer op je uitnodiging.
  • Heb je geen vervoer naar het vaccinatiedorp? Alle vervoersopties kan je op deze pagina nalezen >>

Bekijk het overzicht van de geldende coronamaatregelen 

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne