Tijdelijke verkeersreglementen

Een tijdelijk verkeersreglement wordt ingevoerd n.a.v. een evenement (schoolfeest, buurtfeest, rommelmarkt ...) waarvoor een deel van de straat of heel de straat tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt.