Begraafplaatsen

De gemeente beschikt over twee begraafplaatsen:

  • begraafplaats centrum: Sint-Damiaanstraat
  • begraafplaats kandonklaar: Fortbaan 

De begraafplaatsen zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, tenzij de burgemeester een afwijking heeft opgelegd en/of toegestaan.

Je kan het retributiereglement op de begraafplaatsen raadplegen via Meeting Burger. Ook het huishoudelijk reglement kan je nalezen via Meeting Burger.

Onderhoud

We vinden het belangrijk dat de begraafplaatsen ordelijk zijn, zodat iedereen zijn geliefden in alle rust kan bezoeken. Onze gemeentewerkers zorgen voor het onderhoud van de beplanting en de paden, maar zijn niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafzerken. Dat is de taak van de nabestaanden. Ook de ruimte voor en naast de graven moet door de nabestaanden vrij gehouden worden van materialen en beplanting. 

Renovatie columbaria

Deze zomer zijn we gestart met de renovatie van de columbaria. De muren worden behandeld, opnieuw opgevoegd en voorzien van een onderhoudsvriendelijke witte afwerkingslaag.

Bloemenweide

We legden ook een bloemenweide aan. Vanwege de late koudegolf en de natte zomer leverde die echter niet de gehoopte bloemenpracht op. We proberen om tegen het voorjaar een fleurig perkje aan te leggen. 

Zitbanken

De zitbanken vormen rustpunten op onze begraafplaatsen en werden vernieuwd.

Natuurbegraafplaats

Volgend najaar scheppen we op de begraafplaats van het Kandonklaar een nieuw stukje natuur. De natuurbegraafplaats vormt een mooie aanvulling op ons begraafplaatsenaanbod voor inwoners die er bewust voor kiezen om op hun laatste rustplaats opnieuw één te worden met de natuur. Rondom de bomen en struiken, die aangeplant worden langsheen een wandelpad, kunnen enkel biologisch afbreekbare urnen begraven worden. Deze urnen breken geleidelijk
af en de as van de overledenen wordt zo als het ware opgenomen door de aarde.

Voor de uitwerking van deze beleefbare natuurbegraafplaats werken we samen met Regionaal Landschap De Voorkempen. Zij zorgen voor een ontwerp met aandacht voor de kringloopgedachte en zo min mogelijk verstoring van natuur en landschapsbeleving. Vanaf het voorjaar van 2022 worden de eerste stappen van de realisatie zichtbaar op het terrein.