Ternesselei: snelheidsregime 50 km/uur

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 16 april 2020.
Datum publicatie website: vrijdag 24 april 2020.

Artikel 1

Op de Ternesselei van het einde van de bebouwde kom ter hoogte van huisnummer 248 tot het kruispunt met de Autolei in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:

het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt gesignaleerd door:

- verkeersborden C43

Artikel 2

Dit reglement treedt in voege op 17 april 2020.