Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Wat

Deze tegemoetkoming is bedoeld om het welzijn van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen of een handicap te versterken. Hoeveel tegemoetkoming je krijgt, hangt af van hoeveel zorg je nodig heeft en jouw (gezins)inkomen.

Je kan de aanvraag zelf online doen, maar het OCMW helpt je er ook graag bij. Een team van gespecialiseerde maatschappelijk werkers begeleiden je bij de aanvraag en bij de opvolging van je dossier. Ze onderzoeken voor welke financiële tegemoetkoming je als senior in aanmerking komt. 

Procedure

Sinds 1 januari 2017 is de tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming en vraag je ze online aan, of laat je je hierbij begeleiden door je ziekenfonds, gemeente of OCMW.

Je kan je tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID). Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Wat meebrengen

  • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
  • Je identiteitskaart en je pincode.
  • Je bankrekeningnummer.
  • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Verwittig je behandelend arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Meer info

Meer informatie over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vind je hier .

Alle Wommelgemnaren kunnen verdere informatie krijgen op het senioreninfopunt op het OCMW Wommelgem.